091 - 062 og 063 - 1922

Mpr nr. A091062
Dato : 19230113
Forfatter:Jacobsen, Thune Iversen Jens, læge
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Personalets sygdom. Patient. patient 10087 læge Jens Iversens ophold på amtssygehuset sker under opsyn af to plejere herfra idet Thune Jacobsen mener der er selvmordsrisko. Ministeriet påtaler dette overfor overlægen, der fremdrager en sag, hvor ministeriet har givet tilladelse til det sammme. Den øvrige del af sagen drejer sig om sygdom blandt personalet og tilladelse til at ansætte piger til afløsning af syge sygeplejersker og afskedigelse af en plejerske med tuberkulose

Mpr nr. A091063
Dato : 19230502
Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer, pension. Plejer Rasmus Larsen, der har været ansat siden 1904 tilbyder at træde udenfor nummer, mens han er under rekreation. Han har derfor søgt sig anden beskæftigelse, men et eller andet som jeg ikke direkte kan se i materialet går galt. Sagen ender med pesionsansøgning på grund af svigtende helbred. I sidste instans får han bevilliget en midlertidig understøttelse på finansloven

 

Kasse 091

20160711105836_00001.jpg 20160711105836_00002.jpg 20160711105836_00003.jpg 20160711105836_00004.jpg 20160711105836_00005.jpg
20160711105836_00006.jpg 20160711105836_00007.jpg 20160711105836_00008.jpg 20160711105836_00009.jpg 20160711105836_00010.jpg
20160711105836_00011.jpg 20160711105836_00012.jpg 20160711105836_00013.jpg 20160711105836_00014.jpg 20160711105836_00015.jpg
20160711105836_00016.jpg 20160711105836_00017.jpg 20160711105836_00018.jpg 20160711105836_00019.jpg 20160711105836_00020.jpg
20160711105836_00021.jpg 20160711105836_00022.jpg 20160711105836_00023.jpg 20160711105836_00024.jpg 20160711105836_00025.jpg
20160711105836_00026.jpg 20160711105836_00027.jpg 20160711105836_00028.jpg 20160711105836_00029.jpg 20160711105836_00030.jpg
20160711105836_00031.jpg 20160711105836_00032.jpg 20160711105836_00033.jpg 20160711105836_00034.jpg 20160711105836_00035.jpg
20160711105836_00036.jpg 20160711105836_00037.jpg 20160711105836_00038.jpg