091 - 064 og 065 - 1922

Mpr nr. A091064
Dato : 19230301
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelsesområde. Der sker ændring af s1 og 2 i fællesregulativ for Statens sindssygehospitalet af 1915. s indeholder regler for, hvilke landområder, der hører under de respektive hospitaler.

Mpr nr. A091065
Dato : 19220523
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Dagblade. Skrivelse fra dirktoratet, der foreskriver, hvilke blade og tidender, man skal anskaffe til de forskellige grupper på hospitalet. Aministrationen skal have: Statstidende, Berlingske Tidende, et stedligt dagblad, rigsdagstidende og lov- og ministerialtidende. Blade til patienter skal købes indenfor bevillingen på konto 13, dog er det muligt at anvende midler af den ved patienternes arbejde opsparede fond

 

Kasse 091

20160711110541_00001.jpg 20160711110541_00002.jpg 20160711110541_00003.jpg 20160711110541_00004.jpg 20160711110541_00005.jpg
20160711110541_00006.jpg 20160711110541_00007.jpg 20160711110541_00008.jpg 20160711110541_00009.jpg 20160711110541_00010.jpg
20160711110541_00011.jpg 20160711110541_00012.jpg 20160711110541_00013.jpg 20160711110541_00014.jpg 20160711110541_00015.jpg
20160711110541_00016.jpg 20160711110541_00017.jpg 20160711110541_00018.jpg 20160711110541_00019.jpg 20160711110541_00020.jpg
20160711110541_00021.jpg 20160711110541_00022.jpg 20160711110541_00023.jpg 20160711110541_00024.jpg 20160711110541_00025.jpg
20160711110541_00026.jpg 20160711110541_00027.jpg 20160711110541_00028.jpg 20160711110541_00029.jpg 20160711110541_00030.jpg
20160711110541_00031.jpg 20160711110541_00032.jpg 20160711110541_00033.jpg 20160711110541_00034.jpg 20160711110541_00035.jpg
20160711110541_00036.jpg 20160711110541_00037.jpg 20160711110541_00038.jpg