091 - 069 til 072 - 1922

Mpr nr. A091069
Dato : 19221216
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Bibeskæftigelse, tjenestemænd. Justitsministeriet beder sig indberettet, hvilke bibeskæftigelser de ved hospitalet og Råmosegård ansatte tjenestemænd har. Skemaeksempel er vedlagt

Mpr nr. A091070
Dato : 19221215
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Der har været en mindre brand i en plejerskebolig, hvorfor man skriver til forsikringen om skadeserstatning på 200 kr Lund har lavet en opgørelse over skaderne

Mpr nr. A091071
Dato : 19221209
Forfatter:Hjælm, Jenny
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Da mine søskende til foråret 1923 kommer hjem på et 4 måneders besøg fr Shanghai, ville jeg gerne udbede mig direktionen tilladelse til at forlægge 14 dage af dette års ferie til næste år. Da der er første gang i min tyveårige tjenestetid, jeg beder om en forandring med hensyn til ferie, håber jeg min ansøgning bliver bevilliget. Jenny Hjælm Det ønskede bevilliges

Mpr nr. A091072
Dato : 19220714
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenesteboliger. Ministeriet beslutter, at der ikke længere må tildeles tjenesteboliger uden approbation fra direktoratet

 

Kasse 091

20160712090205_00001.jpg 20160712090205_00002.jpg 20160712090205_00003.jpg 20160712090205_00004.jpg 20160712090205_00005.jpg
20160712090205_00006.jpg 20160712090205_00007.jpg 20160712090205_00008.jpg 20160712090205_00009.jpg 20160712090205_00010.jpg
20160712090205_00011.jpg 20160712090205_00012.jpg