091 - 074 til 076 - 1922

Mpr nr. A091074
Dato : 19221211
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fødepumpe. Korrespondance med Sv. Koch, der er hospitalets ingeniør om isættelse af en ny fødepumpe, fordi den gamle er for lille. Ingeniøren anbefaler indstillingen til direktoratet, men mener, at en nærmere inspektion kan vente til foråret 1923

Mpr nr. A091075
Dato : 19221130
Forfatter:Killerich, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Jensine Killerich ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske

Mpr nr. A091076
Dato : 19221128
Emnegruppe: Revision
Tekst: Kønssygdomme. Bekendtgørelse angående autorisation af læger til at afgive erklæringer om personers sindstilstand til brug vedægteskabs indgåelse og i ægteskabssager samt om fastsættelse af formens for visse lægeerklæeringer m.v. Påtrykt en blanketprøve

 

Kasse 091

20160712091730_00001.jpg 20160712091730_00002.jpg 20160712091730_00003.jpg 20160712091730_00004.jpg 20160712091730_00005.jpg
20160712091730_00006.jpg 20160712091730_00007.jpg 20160712091730_00008.jpg 20160712091730_00009.jpg 20160712091730_00010.jpg
20160712091730_00011.jpg 20160712091730_00012.jpg 20160712091730_00013.jpg 20160712091730_00014.jpg