091 - 077 til 080 - 1922

Mpr nr. A091077
Dato : 19221204
Forfatter:Hjælm, frk
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Vask: Til brug ved fortsat vask med Calsineret soda og marseillesæbe fremsender direktoretet en opskrift fra et privat vaskeri, som oldfrue frk. Hjælm accepterer med mindre korrektioner

Mpr nr. A091078
Dato : 19221204
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sønderjyske patienter. Det statisstiske departement spørger hvor mange sønderjyske ptt. der er i hospitalet fra før den 1. februar 1921. På bagsiden af indberetningsbrevet er en liste med patientnumre og navne. Nogle af ptt. er døde andre er udskrevne.

Mpr nr. A091079
Dato : 19221202
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Der har tidligere været en kontrakt mellem hospitalet og Århus Belysningsvæsen om levering af gas. Denne er suspenderet men direktoratet ønsker at ingeniør Sv. Koch skal se på om det er nødvendigt med en ny overenskomst.

Mpr nr. A091080
Dato : 19221127
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeruddannelse. Personalet ved åndssvageanstalterne får 3-årig uddannelse og ønsker denne ligestillet med uddannelse i sindssygepleje. Dette er hospitalet dog betænkelig ved selv om det modsatte er gældende, at en plejer uddannet i sindssygepleje kan blive ansat under åndssvageforsorgen. Hospitalet ønsker en 1/2 årig tillægsuddannelse til sådanne ansøgere. Vedlagt ligger en trykt BESTEMMERLSE FOR ANTAGELSE AF ELEVER VED SINDSSYGEPLEJEN I SINDSSYGEHOSPITALET VED ÅRHUS

 

Kasse 091

20160712092030_00001.jpg 20160712092030_00002.jpg 20160712092030_00003.jpg 20160712092030_00004.jpg 20160712092030_00005.jpg
20160712092030_00006.jpg 20160712092030_00007.jpg 20160712092030_00008.jpg 20160712092030_00009.jpg 20160712092030_00010.jpg
20160712092030_00011.jpg 20160712092030_00012.jpg 20160712092030_00013.jpg 20160712092030_00014.jpg 20160712092030_00015.jpg
20160712092030_00016.jpg