091 - 081 til 083 - 1922

Mpr nr. A091081
Dato : 19221206
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Gulvklude. Direktoratet ønsker sig oplyst hvorfra man skaffer gulvklude, hvilken kvalitet de er af, hvilken pris de købes for og hvor mange man anvender månedligt. De kommer fra horsens Straffeanstalt og koster 25 øre og der bruges ca 300 stk om måneden. Man sparer ved at reparere de slidte gulvklude med rester af andre slidte klude

Mpr nr. A091082
Dato : 19230301
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Accumulator. Man skal genforhandle kontrakt med Accumulator-fabrikken, men denne er ikke intereseret i en ny 10 årig kontrakt. I stedet for foreslås to årlige eftersyn af anlægget med overslag over omkostningerne ved reprationer. Dette forslag anbefaler ingeniør Sv. Koch

Mpr nr. A091083
Dato : 19221130
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Asylvej. Denne vej befærdes offentligt, hvorfor man ønsker at den skal klassidiceres som bivej. Dette vil sognerådet acceptere , hvis den bliver gjort i stand og udlagt i en bredde af 13 m med grøfter på statens regning

 

Kasse 091

20160712092340_00001.jpg 20160712092340_00002.jpg 20160712092340_00003.jpg 20160712092340_00004.jpg 20160712092340_00005.jpg
20160712092340_00006.jpg 20160712092340_00007.jpg 20160712092340_00008.jpg 20160712092340_00009.jpg 20160712092340_00010.jpg
20160712092340_00011.jpg 20160712092340_00012.jpg 20160712092340_00013.jpg 20160712092340_00014.jpg 20160712092340_00015.jpg
20160712092340_00016.jpg 20160712092340_00017.jpg 20160712092340_00018.jpg 20160712092340_00019.jpg