091 - 084 til 086 - 1922

Mpr nr. A091084
Dato : 19221227
Forfatter:Gulstad, de Møller, reservelæge Wiggers-Hansen, reservelæge
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indlæggelse ved legemlig sygdom. På given foranledning skal direktionen tillade sig at anmode om, at det i fremtiden må blive iagttaget, at patienter, der er hjemmehørende i Århus og som på grund af legemnlig sygdom trænger til behandling på et sygehus, søges optaget i det af Århus Købstads hospitaler, hvor de efter deres sygdoms natur hører hjemme, altså kommunehospitalet eller Marselisborg hospital, således at kun de til syehusbehandling trængende patienter, der er hjemmehørende i landområderne udenfor Århus Købstad, søges optagne i Århus Amtssygehus. Til dr. Gulstad, reservelæge Møller og reservelæge frk Wiggers-Hansen.

Mpr nr. A091085
Dato : 19221130
Forfatter:Estrup, S B, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer, løn. Plejer S. B. Estrup får tilladelse til at gå ud af hospitalets forplejning, hvorefter han oppebærer lønning uden fradrag for naturalier. Bevilling sker med tilbagevirkende kraft

Mpr nr. A091086
Dato : 19221125
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Palmin. Diirektoratet henleder direktionens opmærksomhed på det centrale indkøbaf palmin, ved hvis leverance man kan få rabat.

 

Kasse 091

20160712092827_00001.jpg 20160712092827_00002.jpg 20160712092827_00003.jpg 20160712092827_00004.jpg 20160712092827_00005.jpg
20160712092827_00006.jpg