091 - 087 til 089 - 1922

Mpr nr. A091087
Dato : 19221121
Forfatter:Jacobsen, Thune Drechsel
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Direktion. Direktionen skal herved meddele, at man tiltræder forslager fra direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing om, at direktionerne i fællesskab henvender sig til direktøren for statens sindssygehospitaler for ved en mundtlig konference, at søge kompetenceforholdet mellem direktøren og direktionenerne nærmere klargjort Thune Jacobsen Drechsel

Mpr nr. A091088
Dato : 19221111
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Klokkevagt, plejer. Der er indkommet en ansøgning fra en ugift plejer om tilladelse til at træde ud af hospitalets kost, derfor henvender overlægen sig til direktøren og spørger om det er tilstrækkeligt at man som hidtil forbeholder sig ret til at pålægge plejerne klokkevagt, hvilket vil sige at de overnatter på hospitalet og kan tilkaldes ved hjælp af en klokke. Direktøren svarer at han helst ser, at dette forbehold tages, dog mener han ikke at klokkevagten skal skifte månedsvis, men gå på omgang 1 nat ad gangen. Der må ikke udbetales ekstra vederlag for denne vagt

Mpr nr. A091089
Dato : 19221128
Forfatter:Larsen, Unmack, cand med, Sct Hans Kristensen, Ester Nielsen, Anton, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatstilling bliver ledig den 1. december 1922 cand. med. Unmack Larsen Sct. Hans søger, men opgiver Ester Kristensen søger, men uvist hvorfor trækker hun sig og pladsen går til stud. med. Anton Nielsen.

 

Kasse 091

20160712093636_00001.jpg 20160712093636_00002.jpg 20160712093636_00003.jpg 20160712093636_00004.jpg 20160712093636_00005.jpg
20160712093636_00006.jpg 20160712093636_00007.jpg 20160712093636_00008.jpg 20160712093636_00009.jpg 20160712093636_00010.jpg
20160712093636_00011.jpg 20160712093636_00012.jpg 20160712093636_00013.jpg 20160712093636_00014.jpg 20160712093636_00015.jpg
20160712093636_00016.jpg 20160712093636_00017.jpg 20160712093636_00018.jpg 20160712093636_00019.jpg 20160712093636_00020.jpg
20160712093636_00021.jpg 20160712093636_00022.jpg 20160712093636_00023.jpg 20160712093636_00024.jpg 20160712093636_00025.jpg
20160712093636_00026.jpg 20160712093636_00027.jpg 20160712093636_00028.jpg 20160712093636_00029.jpg 20160712093636_00030.jpg