091 - 090 til 093 - 1922

Mpr nr. A091090
Dato : 19221202
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Skrivemaskine. Man ansøger direktoratet om at måtte indkøbe en ny skrivemaskine, idet den gamle er slidt og umoderne. Man har ikke penge på inventarkontoen, hvorfor man søger ekstra bevilling, men henvises til at søge i budgettet i næste finansår.

Mpr nr. A091091
Dato : 19221109
Forfatter:Jaster, Århus Mølle, Segalt
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mel og gryn. Direktoratet har indhentet tilbud og ønsker at hospitalet sætter sig i forbindelse med Jaster i Århus og Segalt Mølle om levering af de pågældende varer.

Mpr nr. A091092
Dato : 19220811
Forfatter:Grytzmeier, Fru Isidora
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientbreve. I anledning af direktionens skrivelse af 28. august d.å. angående et af daværende patient i hospitalet, fru Isidora Grytzmeier, hertil indgivet klageskrift skal direktoratet under henvisning til den af sundhedsstyrelsen i sagen afgivne erklæring, og efter sagen har været behandlet i tilsynsrådet, tjenstelig meddele, at breve til patienterne, der åbnes af lægerne ved hospitalet, atter lukkes med en oblat eller på ligende måde og afleveres lukkede til patienten, så denne ikke får indtryk af, at andre end lægerne har læst dem, samt breve, der ikke afleveres til patienten, sendes tilbage til afsenderen, eller at denne modtager underretning om, at brevene ikke har kunnet udleveres. Brev fra direktoratet vedr. sag i Nykøbing Sj.

Mpr nr. A091093
Dato : 19221107
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Ost. Fællesindkøb af denne vare er ikke opportunt, hvorfor man opfordres af direktoratet til at købe selvstændigt ind. Der foreslås en 205 ost og en skummetmælksost. De seneste priser pr. kg. er vedføjet for Middelfart Hospitals vedkommende.

 

Kasse 091

20160712094146_00001.jpg 20160712094146_00002.jpg 20160712094146_00003.jpg 20160712094146_00004.jpg 20160712094146_00005.jpg
20160712094146_00006.jpg 20160712094146_00007.jpg 20160712094146_00008.jpg 20160712094146_00009.jpg 20160712094146_00010.jpg
20160712094146_00011.jpg