091 - 095 til 097 - 1922

Mpr nr. A091095
Dato : 19221102
Forfatter:Brødr Justesen, Århus
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Salt. Der købes fælles salt gennem brdr. Justesen Århus til en pris af 8,50 pr. 100 kg.

Mpr nr. A091096
Dato : 19221211
Forfatter:Jensen, Anna Emilie, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenassistent. Frk Anna Emilie Jensen ansættes som konstitueret køkkenassistent hos køkkenbestyr inden ved sindssygehospitalet ved Århus. I 1923 søger hun pladsen som assistent ved sindssygehospitalet i Nykøbing Sj

Mpr nr. A091097
Dato : 19221030
Forfatter:Raahauge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Personale, Råmosegård. Direktoratet udbeder sig en oversigt over de ansatte piger og deres lønforhold, samt en vurdering af pigelønnen på egnen for piger over og under 18 år. Frk. Raahauge skriver at alle pigerne er over atten år og skal være det, endvidere vil hun ikke kunne anbefale kortere fæsteperiode den et halvt år. I vedlagt skrivelse fra hospitalet anføres der personalerokeringer på Råmosegård.

 

Kasse 091

20160712095658_00001.jpg 20160712095658_00002.jpg 20160712095658_00003.jpg 20160712095658_00004.jpg 20160712095658_00005.jpg
20160712095658_00006.jpg 20160712095658_00007.jpg 20160712095658_00008.jpg 20160712095658_00009.jpg 20160712095658_00010.jpg
20160712095658_00011.jpg 20160712095658_00012.jpg 20160712095658_00013.jpg 20160712095658_00014.jpg 20160712095658_00015.jpg
20160712095658_00016.jpg 20160712095658_00017.jpg 20160712095658_00018.jpg 20160712095658_00019.jpg 20160712095658_00020.jpg