092 - 006 til 008 - 1924

Mpr nr. A092006
Dato : 19230501
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pensioner. Lov nr. 173 af 1923 om tillæg til ventepenge pensioner, understøttelser, der er fastsat til de før 1. oktober 1919 gældende love.

Mpr nr. A092007
Dato : 19230407
Forfatter:Rytter, Svenning
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Tvangsindlæggelse. Medens det i s 36 stk 2 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 1. oktober 1915 er bestemt, at en patient, som tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt på et af statens sindssygehospitaler som farlig for den almindelige sikkerhed, kun kan udskrives med politimyndighedens samtykke, er der ikke med hensyn til patienter, der ved politiet foranstaltning er tvangsindlagte som farlige for sig selv og andre, givet tilsvarende bestemmelse. Da justitsministeriet imidlertid finder det uheldigt, at det kan forekomme, at patienter af den sidstnævnte art udskrives uden at indlæggende politimyndighed får kundskab derom, skal man derfor anmode herr overlægen fremtidig at iagttage at der i tilfælde af udskrivning - herunder udskrivning på prøve - af patienter, som ved politimyndighedernes foranstaltning er indlagte på sindssygehospitalet som farlige for sig selv eller andre, så vel som når det tillades sådanne patienter at aflægge besøg i deres hjem, en passende tid forinden gives den indlæggende politimyndighed underretning om udskrivningen eller det tilladte besøg. Svenning Rytter.

Mpr nr. A092008
Dato : 19240419
Forfatter:Beck, Erland, kandidat Vuust, Peder, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. Erland Beck og Peder Vuust ansættes som kandidater fra 1. maj 1924, med 300 kr mdl. i løn.

 

Kasse 092

20160718091745_00001.jpg 20160718091745_00002.jpg 20160718091745_00003.jpg 20160718091745_00004.jpg 20160718091745_00005.jpg
20160718091745_00006.jpg 20160718091745_00007.jpg 20160718091745_00008.jpg 20160718091745_00009.jpg