092 - 025 til 027 - 1924

Mpr nr. A092025
Dato : 19240403
Forfatter:Lutken, Hans, kontorchef
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorchef. Under 29. fm. har justitsministeren fra den 1. marts 1924 at regne indtil videre konstitueret cans.jur. Hans Lutken som kontorchef i Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler.

Mpr nr. A092026
Dato : 19240103
Forfatter:Petersen, Peter Valdemar, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Undvigelse. I anledning af diektionens skrivelse af 22. fm af hvilken fremgår, at patient Nr. 10269 Peter Valdemar Petersen den 19 sm er undveget fra hospitalet, skal direktoratet, da det af indbertningen fremgår, at flugten er muliggjort ved, at en plejer har glemt at lukke en dør, der fra adelingen fører ud til gården, udtale, at man går ud fra at der i den pågældende plejers papirer er sket notat om den ham af direktionen meddelte påmindelse

Mpr nr. A092027
Dato : 19240416
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist på prøve
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorist på prøve. Frk. Annemarie Rasmussen, Braaskovgaard, Vejlby ansøger om, at måtte bo hjemme og oppebære fuld løn uden fradrag for det værelse, der hører med til stillingen, Direktionen indstiller anmodningen til godkendelse, da man så får et ledigt værelse, hvilket godkendes af direktoratet.

 

Kasse 092

20160718094649_00001.jpg 20160718094649_00002.jpg 20160718094649_00003.jpg 20160718094649_00004.jpg 20160718094649_00005.jpg
20160718094649_00006.jpg 20160718094649_00007.jpg 20160718094649_00008.jpg