092 - 028 og 029 - 1924

Mpr nr. A092028
Dato : 19240412
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorist. Det meddeles herved. at De pr. 16 ds. er ansat som kontorist på prøve her ved hospitalet foreløbig for tiden til 30. september d.å. med en årlig løn af 1200 kr /200 kr over den i loven fastsatte, idet hun allerede har gjort tjeneste ved statsungdomshjemmet Braaskovgaard i Vejlby samt sted- konjunktur- og dyrtidstillæg efter de til enhver tid gældende bestemmelser. Det tilføjes, at dierktionen har indstillet til tilladelse til at tage bopæl udenfor hospitalet og oppebære fuld løn med tillæg uden afkortning, og at der vil blive tildendt Dem nærmere meddelelse, når direktoratets afgørelse foreligger. Kontorist frk. Annemarie Rasmussen, statsungdomshjemmet Braskovgaard, Braaskov.

Mpr nr. A092029
Dato : 19240330
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorist. Undertegnede, der fra den 1. april d.å. er ansat som kontorist ved sindssygehospitalet ved Århus, tillader sig herved at ansøge den ærede direktion om tilladelse til at bo udenfor hospitalet og oppebære fuld løn uden afkortning for frit ophold. Grunden til at jeg kunne ønske denne ordning, er, at mit hjem ligger i hospitalets umiddelbare nærhed, hvorfor det i økonomisk henseende vil være en fordel for mig at bo hjemme. Annemarie Rasmussen, kontorist.

 

Kasse 092

20160718094823_00001.jpg 20160718094823_00002.jpg 20160718094823_00003.jpg 20160718094823_00004.jpg 20160718094823_00005.jpg
20160718094823_00006.jpg 20160718094823_00007.jpg 20160718094823_00008.jpg