092 - 031 og 032 - 1924

Mpr nr. A092031
Dato : 19240229
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Det meddeles at der har været brand på et kandidatværelse. Hvorledes branden er opstået vides ikke, men man antager at en gnist fra kandidatens cigar har antændt gardinet, men kandidaten var i laboratoriet. Da han kom tilbage 5 minutter efter brændte værelset og man slukkede inden brandmanskabet kom frem. Hele skaden er på 214,75 efter Lunds opgørelse, hvilket man ansøger om at få udbetalt fra statsbrandforsikringsfonden.

Mpr nr. A092032
Dato : 19240913
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Pensioner. I anledning af en skrivelse fra direktoratet fra februar svarer direktionen på hvor mange pensionister der er i henhold til love før 1919. Vedlagt findes en liste med pensionsbeløb påført.

 

Kasse 092

20160719075515_00001.jpg 20160719075515_00002.jpg 20160719075515_00003.jpg 20160719075515_00004.jpg 20160719075515_00005.jpg
20160719075515_00006.jpg 20160719075515_00007.jpg 20160719075515_00008.jpg 20160719075515_00009.jpg 20160719075515_00010.jpg
20160719075515_00011.jpg 20160719075515_00012.jpg 20160719075515_00013.jpg 20160719075515_00014.jpg 20160719075515_00015.jpg
20160719075515_00016.jpg 20160719075515_00017.jpg 20160719075515_00018.jpg 20160719075515_00019.jpg 20160719075515_00020.jpg
20160719075515_00021.jpg 20160719075515_00022.jpg 20160719075515_00023.jpg 20160719075515_00024.jpg 20160719075515_00025.jpg
20160719075515_00026.jpg 20160719075515_00027.jpg