092 - 033 til 035 - 1924

Mpr nr. A092033
Dato : 19241001
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Direktoratet fastsætter dyrtidstillæg pr. 13. august 1924.

Mpr nr. A092034
Dato : 19240225
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Karleløn. Direktoratet bestemmer herved, at lønnen for de karle ved statens sindssygehospitaler, hvis årsløn for tiden er 3025,80 kr for tidsrummet fra 1. april 1924 til oktober 1924 vil være at forhøje med 2,40 kr pr. måned jfr. skrivelse herfra af 6. marts f.å. idet dyrtidstillæget og konjunkturtillæget til hospitalets arbejdere på yngste lønning i nævnte tidsrum henholdsvis er forhøjet med 25,20 kr og nedsat med 10,80 øre.

Mpr nr. A092035
Dato : 19240222
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: vægter. I anledning af at hospitalets vægter er sygemeldt og ude af stand til af forrette tjeneste udbeder direktionen sig tjenestlig approbation på, at der er antaget timelønnet medhjælp ti under hans sygdom at forrete vægtertjeneste. Forholdene stiller sig for tiden således, at gårdens øvrige personsale ikke kan deltage i afløsningen, idet kælderkarlen er sygemeldt og en gårdskarl forretter hans arbejde.

 

Kasse 092

20160719080003_00001.jpg 20160719080003_00002.jpg 20160719080003_00003.jpg 20160719080003_00004.jpg 20160719080003_00005.jpg
20160719080003_00006.jpg