092 - 036 til 039 - 1924

Mpr nr. A092036
Dato : 19240421
Forfatter:Blædel, Elisabeth Dons, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Elisabeth Dons Blædel bliver tjenestemandsansat som sygplejerske og får igen sin afsked på november samme år

Mpr nr. A092037
Dato : 19240221
Forfatter:Heigaard, Clara Martha, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske. Clara Martha Heigaard bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske

Mpr nr. A092038
Dato : 19240219
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Man spørger sundhedsstyrelsen, hvorledes årsberetningen skal affates, og får tilsendt et skema hvorefter, den skal opbygges. Skemaet foreligger ikke

Mpr nr. A092039
Dato : 19240221
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Bortgang. Når en patient, der uden at være helbredet dog ikke nødvendigvis behøver at opholde sig i hospitalet, forlader dette og bringes tilbage hertil af familien eller forsørgeren eller ved disses foranstaltning, så refunderer hospitalet ikke de dermed forbundne udgifter. Når derimod en patient, der ikke er skikket til at leve udenfor hospitalet, efter at være gået bort derfra bringes tilbage af politiet eller af private, der har set at hans optræden er sindssyg, så betaler hospitalet de med tilbagebringelsen forbundne udgifter, eventuelt en dusør til vedkommende.

 

Kasse 092

20160719080124_00002.jpg 20160719080124_00003.jpg 20160719080124_00004.jpg 20160719080124_00005.jpg 20160719080124_00006.jpg
20160719080124_00007.jpg 20160719080124_00008.jpg 20160719080124_00009.jpg 20160719080124_00010.jpg 20160719080124_00011.jpg
20160719080124_00012.jpg 20160719080124_00013.jpg 20160719080124_00014.jpg 20160719080124_00015.jpg 20160719080124_00016.jpg
20160719080124_00017.jpg 20160719080124_00018.jpg 20160719080124_00019.jpg 20160719080124_00020.jpg 20160719080124_00021.jpg