092 - 040 til 042 - 1924

Mpr nr. A092040
Dato : 19240211
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Tretommervej. Beboerne ved Tretommervej ansøger direktionen om at hospitalet vil lægge jord til en udvidelse af vejen, hvilket man dog ikke umiddelbart går ind på uden først af forespørge kommunen. Omtalte breve foreligger ikke

Mpr nr. A092041
Dato : 19240211
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Det meddeles herved at der i nat har fundet en mindre ild løs sted i hospitalets kvindlige afdelsing Ilden er opstået ved at man bag afdelingens fajanceovn har anbragt en jernplade, som er blevet glødende og har antændt tømmer i skillevægen. Tømmeret skal erstattes med murværk, hvortil der skal bruges 100 kr som man ønsker udbetalt af brandforsikringsfonden.

Mpr nr. A092042
Dato : 19240211
Forfatter:Sørensen, E fuldmægtig
Emnegruppe: Permission
Tekst: I henhold til hr. hospitalsforvalterens anmodning meddeles der Dem herved fritagelse for Deres embedsforretninger fra den 15ds. til den 23 ds. Tjenesten bliver i denne tid besørget af konstitueret fuldmægtig E. Sørensen.

 

Kasse 092

20160719080533_00001.jpg 20160719080533_00002.jpg 20160719080533_00003.jpg 20160719080533_00004.jpg 20160719080533_00005.jpg
20160719080533_00006.jpg 20160719080533_00007.jpg 20160719080533_00008.jpg 20160719080533_00009.jpg 20160719080533_00010.jpg