092 - 045 til 048 - 1924

Mpr nr. A092045
Dato : 19240208
Forfatter:Munck, Laurits Peter Nielsen
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sikringspatient. Pt. nr 9485 Laurits Peter Nielsen Munck skal overføres til sikringsanstalten ved Nykøbing Sj. Man forespørger i direktoratet om omkostningerne skal udredes af hospitalet, så som det er sket i andre tilfælde, hvor overførslen sker ved justitsministeriets bestemmelse, eller om udgifterne skal pålægges kautionisten? Direktøren mener at udgifterne skal udredes af kautionisten.

Mpr nr. A092046
Dato : 19240822
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forbindsstoffer. Direktoratet fremsender meddelelse om køb af forbindsstoffer mv.

Mpr nr. A092047
Dato : 19240226
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Pudsetwist. Man meddeler, at der er indkøbt 50 kg pudsetwist, hvorfor der ikke skal nyt til i det førstkommende år.

Mpr nr. A092048
Dato : 19240209
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul og koks. Der spørges om der kan anvendes kul i stedet for koks endvidere opgøres beholdningerne.

 

Kasse 092

20160719081710_00001.jpg 20160719081710_00002.jpg 20160719081710_00003.jpg 20160719081710_00004.jpg 20160719081710_00005.jpg
20160719081710_00006.jpg 20160719081710_00007.jpg 20160719081710_00008.jpg 20160719081710_00009.jpg 20160719081710_00010.jpg
20160719081710_00011.jpg 20160719081710_00012.jpg 20160719081710_00013.jpg 20160719081710_00014.jpg 20160719081710_00015.jpg
20160719081710_00016.jpg