092 - 053 til 055 - 1924

Mpr nr. A092053
Dato : 19240501
Emnegruppe: Administration
Tekst: Konceptpapir. Det anbefales, at man kun bruger gult konceptpapir og helt afstår fra brugen af blåt.

Mpr nr. A092054
Dato : 19240130
Forfatter:Laustsen, Jens Peter, røgter Nordmand, Rasmus Peder
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Røgter. Røgter Jens Peter Laustsen er syg og skal opereres for en tarmlidelse på amtssygehuset, hvorfor Rasmus Peder Nordmand har overtaget hans plads midlertidigt. Derved har han 10 timers overtid, som direktionen søger direktoratets tilladelse til at udbetale Noedmand løn for over medhjælpskontoen, hvilket direktoratet tillader.

Mpr nr. A092055
Dato : 19240129
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Hoslagt fremsendes tjensteligt 2 eksemplarer af de i hospitalets trykkeri i 1923 fremstillede tryksager.

 

Kasse 092

20160719082403_00001.jpg 20160719082403_00002.jpg 20160719082403_00003.jpg 20160719082403_00004.jpg 20160719082403_00005.jpg
20160719082403_00006.jpg 20160719082403_00007.jpg 20160719082403_00008.jpg 20160719082403_00009.jpg 20160719082403_00010.jpg