092 - 070 til 073 - 1924

Mpr nr. A092070
Dato : 19231212
Emnegruppe: Administration
Tekst: Sagsbehandling. Der fremsendes et cirkulære om statsmyndigheders fremgangsmåde ved sagsbehandlingen både med andre myndigheder og med private. Man ønsker, at vedkommende cirkulære skal komme ud til alle embedsmænd med selvstændigt ansvar.

Mpr nr. A092071
Dato : 19231211
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mamelade. Aftale om aftagning af mamelade til hospitalerne og priser herpå i løbet af året 1924.

Mpr nr. A092072
Dato : 19231205
Forfatter:Clausen, Karen Sofie, patient
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. En herværende patient Karen Sofie Clausen gift med mejeribestyrer Clausen, Rødby, og indlagt her på hospitalet (Vordingborg) 3.11.1916 har af forskellige grunde, hvis berettigelse man erkender ønsket sig overflyttet til sindssygehospitalet ved Århus, og man har i den anledning truffet aftale med overlægen på nævnte hospital om at en derværende patient til gengæld overflyttes hertil. Imidlertid opnåede den omtalte patient, fru Clausen, ved justitsministeriel bevilling af 30. december 1920 tilladelse til at forblive på herværende hospitals 2. forplejningsklasse for den før 1. januar 1921 gældende takst for 1. forplejningsklasse, nemlig 3,50 kr pr dag, idet hendes midler ikke tillod større forplejningsudgifter, og det ansås inhumant at lade hende overflytte til 3. forplejningsklasse. Den påtænkte overflyttelse til sindssygehospitalet ved Århus er naturligvis kun mulig, såfremt patienten også der må vedblive at nyde den i justitsministeriets nævnte skrivelse tilståede begunstigelse, og man skal derfor tillade sig at forespørge om der fra direktoratets side haves noget at indvende mod en sådan ordning.

Mpr nr. A092073
Dato : 19231212
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personaleantagelse. Hidtil har det været overplejer eller anden overordnet for hver personalekategori, der har ansat medhjælpspiger, denne funktion overgår nu til hospitalsforvalteren i samråd med vedkommende overordnede, for at gøre retsstilling for personalet helt klart.

 

Kasse 092

20160719084250_00001.jpg 20160719084250_00002.jpg 20160719084250_00003.jpg 20160719084250_00004.jpg 20160719084250_00005.jpg
20160719084250_00006.jpg 20160719084250_00007.jpg 20160719084250_00008.jpg 20160719084250_00009.jpg 20160719084250_00010.jpg
20160719084250_00011.jpg 20160719084250_00012.jpg 20160719084250_00013.jpg 20160719084250_00014.jpg 20160719084250_00015.jpg
20160719084250_00016.jpg 20160719084250_00017.jpg 20160719084250_00018.jpg 20160719084250_00019.jpg 20160719084250_00020.jpg
20160719084250_00021.jpg