092 - 078 og 079 - 1924

Mpr nr. A092078
Dato : 19231210
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Beklædning. Man ønsker et blødere stof end det tilsendte, som fremstilles af fængselsvæsnet, idet det skal anvendes til patienter i familiepleje.

Mpr nr. A092079
Dato : 19240303
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Anbefalinger. I anledning af at direktoratet i en skrivelse af 28. fm. har anmodet direktionen om at indskærpe overfor hospitalets funktionærer, at ingen anbefalinger for tjenstlige forhold meddeles, som ikke enten er udfærdiget af direktionen eller overlægen på dennes vegne eller dog bærer påtegning fra de nævnte myndigheder om, at disse kan forespørge, om de nævnte regler foruden at være gældende for tjenestemæmd og er gældende for de ved hospitalet og Raamosegård ansatte karle og piger og det ved hospitalet fast ansatte timelønnede personale. Der foreligger ingen svar på denne skrivelse.

 

Kasse 092

20160719085756_00001.jpg 20160719085756_00002.jpg 20160719085756_00003.jpg 20160719085756_00004.jpg 20160719085756_00005.jpg
20160719085756_00006.jpg 20160719085756_00007.jpg 20160719085756_00008.jpg 20160719085756_00009.jpg 20160719085756_00010.jpg
20160719085756_00011.jpg 20160719085756_00012.jpg 20160719085756_00013.jpg 20160719085756_00014.jpg 20160719085756_00015.jpg
20160719085756_00016.jpg 20160719085756_00017.jpg