093- 001-003 - 1923-24

 

Mpr nr. A093001
Dato : 19231031
Forfatter:i Hinnerup, Politiet
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Ulykkesforsikring. Sag fra politiet i Hinnerup vedrørende ulykkesforsikring for familieplejepatienter. Det anføres, at patienter under hospitalet aldrig er forsikret, da de er under overlægens ansvar og tilsyn, hvorfor staten har ansvaret.

Mpr nr. A093002
Dato : 19231121
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Tuberkulose. Direktoratet foreslår, at der skal skaffes lægeattest for alle ansatte og ikke som nu, hvor det er plejere og plejersker samt sygeplejersker, der skal have lægeattest: Direktionen anfører, at det med en udvidelse af pligten vil være lagt over kravene til tuberkulosebekæmpelse opstillet i lov af 1918.

Mpr nr. A093003
Dato : 19241213
Emnegruppe: Spisereglement
Tekst: Spisereglement. Der skal indføres et nyt spisereglement, hvorfor man forsøgsvis indfører dette i begyndelsen af 1925 dog med visse undtagelser, som er anført i bervet fra direktoratet. Bl.a. tager man afstand fra anvendelse af smør i husholdningen uden lægeordination. Natplejerne skal bespises som dagplejrene, såfremt der er ansat med kost som en del af lønnen. Hvor der er fraveget dette har hospitalet intet med bespisningen af disse personer at gøre.

 

Kasse 093

20160718095756_00001.jpg 20160718095756_00002.jpg 20160718095756_00003.jpg 20160718095756_00004.jpg 20160718095756_00005.jpg
20160718095756_00006.jpg 20160718095756_00007.jpg 20160718095756_00008.jpg 20160718095756_00009.jpg 20160718095756_00010.jpg
20160718095756_00011.jpg 20160718095756_00012.jpg