093- 014-017 - 1923-24

 

Mpr nr. A093014
Dato : 19230921
Forfatter:Eriksen, Jesper Breum, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejer. Jesper Breum Eriksen, der er uddannet barber og har sin egen forretning i Hammerum ønsker sig optaget som elev.- Efter endt uddannelse får han plads som tjenestemand fra 1924.

Mpr nr. A093015
Dato : 19231024
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Avismeddelelse. Til hospitalet er knyttet 2 plejecentraler for sindssyge: Raamosegaard pr. Truesrup for kvinder (70) senge og Dalstrup for mænd (98 senge), ligesom et antal patienter den 1. oktober 1923, 176 er anbragt i familiepleje under hospitalets kontrol dels i omegnen af de nævnte plejecentraler del i selve hospitalets nærhed. til Århus Vejviser.

Mpr nr. A093016
Dato : 19231026
Forfatter:Maskinmester
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Maskinmester. Der er opslået en stilling som maskinmester i Vordingborg, hvilket direktoratet anmoder hospitalet at bekendtgøre blandt maskinpersonalet.

Mpr nr. A093017
Dato : 19231023
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord. I anledning af hr. ovrlægens indbretning af 25. september d.å. til direktøren for statens sindssygehospitaler om patient Anna Marie Holms fald ud af et vindue og påfølgende død skal sundhedsstyrelsen anmode hr. overlægen om at indskærpe bestemmelserne om vinduer aflåsning og at gøre de pågældende opmærksomme på det store ansvar, som de har overfor hospitalet og patienterne med hensyn til at opfylde de instruktioner, der ligger en skrivelse der har været opslået på steder hvor de ansatte kunne læse om bestemmelserne.

 

Kasse 093

20160718105305_00001.jpg 20160718105305_00002.jpg 20160718105305_00003.jpg 20160718105305_00004.jpg 20160718105305_00005.jpg
20160718105305_00006.jpg 20160718105305_00007.jpg 20160718105305_00008.jpg 20160718105305_00009.jpg 20160718105305_00010.jpg
20160718105305_00011.jpg 20160718105305_00012.jpg 20160718105305_00013.jpg 20160718105305_00014.jpg