093- 044-045 - 1923-24

 

Mpr nr. A093044
Dato : 19230722
Forfatter:Jensen, Elisabeth, plejerske Riishøj, Marie, plejerske Knudsen, M, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Natplejer. Der er 3 natplejere ved hospitalet her, der ikke får udbetalt særligt tillæg for nattjeneste, fordi der ikke endnu er faldet afgørelse i direktoratet, om der skal overhovedet udbetales et sådant. Dette forhold beklager Dansk Hospitalsforbund sig over. Vedlagt følger en skrivelse fra direktoratet, hvor plejerske Elisabeth Jensen, Marie Riishøj og plejer M. Knudsen får tildelt det pågældende bestillingstillæg.

Mpr nr. A093045
Dato : 19240715
Forfatter:Andersen,Anton C, plejer
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Sogneråd. Plejer Anton C. Andersen er medlem af sognerådet og i den egenskab sammen med 2 andre udpeget til at tage til Tyskland og forhandle med tilbudsgivere til et gasværk. Han anmoder om frihed til pågældende rejse, og hospitalet giver ham denne, da det er hans ret ved borgerligt ombud. Imidlertid ønsker hospitalet at ansætte en vikar, hvilket synes at være problematisk. Der er dog ingen skrivelse indeholdende direktoratets afgørelse.

 

Kasse 093

20160719104705_00001.jpg 20160719104705_00002.jpg 20160719104705_00003.jpg 20160719104705_00004.jpg 20160719104705_00005.jpg
20160719104705_00006.jpg 20160719104705_00007.jpg 20160719104705_00008.jpg 20160719104705_00009.jpg 20160719104705_00010.jpg
20160719104705_00011.jpg 20160719104705_00012.jpg 20160719104705_00013.jpg 20160719104705_00014.jpg 20160719104705_00015.jpg
20160719104705_00016.jpg 20160719104705_00017.jpg 20160719104705_00018.jpg 20160719104705_00019.jpg 20160719104705_00020.jpg
20160719104705_00021.jpg 20160719104705_00022.jpg 20160719104705_00023.jpg 20160719104705_00024.jpg 20160719104705_00025.jpg