093- 048-053 - 1923-24

 

Mpr nr. A093048
Dato : 19230914
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kuller. Direktoratet spørger hvor meget og hvor ofte man kan modtage fællesindkøbt kuller på hospitalet og Raamosegaard? Albert Lund svarer, at man kan aftage 168 kg. kuller til hospitalet og ca. 30 kg til Raamosegaard, men da man vil have frisk fisk anmodes direktoratet om at købe her i Århus, idet man i forvejen får leveret frisk fisk herfra.

Mpr nr. A093049
Dato : 19230910
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Vattæpper. I henhold til det indsendte regnskab bestemmer direktoratet at der ikke mere må udleveres vattæpper til personale og til patienter kun efter ordination.
Mpr nr. A093050
Dato : 19230901
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indkøb. Da det er egnet til at lægge direktoratet betydelige hindringer i vejen ved dets forhandling om priserne på varer, som indkøbes i fællesskab til hospitalerne, at disse underretter andre leverandører eller andre offentlige eller private institutioner om priserne, må direktoratet anmode om, at meddelese om leverandørernes navn og de betalte priser ikke gives fra hospitalerne, men eventuelle forespørgsler i alle tilfælde henvises til direktoratet.

Mpr nr. A093051
Dato : 19230926
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Sukker. Forvalteren har ført forhandlinger med et kolonialfirma om levering af sukker og direktoratet samler oplysninger fra alle hospitaler om sukkerpriser og opstiller et sammenligningsskema, som skal tjene som vejledning til gunstigere sukkerpriser i fremtiden.

Mpr nr. A093052
Dato : 19230903
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Planter. Direktoratet henvender sig til hospitalet vedrørende levering af forskellige planter til hospitalet i Vedsted, idet der ikke er medtaget bevilling til haveanlæg ved dette hospital. Der medfølger en liste over de planter, der kan anvendes hertil, men Århus hospitalet har kun overtallige stauder, som kan stilles til rådighed.

Mpr nr. A093053
Dato : 19230828
Forfatter:Hospitalet i Nykøbing Sj., Direktionen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Gæstedage. Direktionen for hospitalet i Nykøbing Sj. forespørger, hvorledes der erlægges betaling for ophold og kost for hospitalets ved Århus gæster. Man svarer, at der erlægges betaling efter emolumentreglementet, efter hvor mange måltider man indtager, uanset om vedkommende har logi på hospitalet eller ej.

 

Kasse 093

20160719110157_00001.jpg 20160719110157_00002.jpg 20160719110157_00003.jpg 20160719110157_00004.jpg 20160719110157_00005.jpg
20160719110157_00006.jpg 20160719110157_00007.jpg 20160719110157_00008.jpg 20160719110157_00009.jpg 20160719110157_00010.jpg
20160719110157_00011.jpg 20160719110157_00012.jpg 20160719110157_00013.jpg 20160719110157_00014.jpg 20160719110157_00015.jpg
20160719110157_00016.jpg 20160719110157_00017.jpg 20160719110157_00018.jpg 20160719110157_00019.jpg