093- 054-058 - 1923-24

 

Mpr nr. A093054
Dato : 19230828
Emnegruppe: Værksteder - kørsel
Tekst: Tryksager. Et underudvalg under anministrationskommissionen ønsker sig tilstillet eksemplarer af de tryksager, der er fremstillet på hospitalet, dog ikke blanketter, protokoller o.l. Man svarer at der ingen sådanne er fremstillede i 1922.

Mpr nr. A093055
Dato : 19230904
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Textil. Direktoratet forespørger hvilke mængder og priser der indkøbes af gummilærred og gaze. Hospitalet indsender et skema, og direktoratet meddeler i brev om fællesindkøb til alle hospitalerne af benævnte stoffer.

Mpr nr. A093056
Dato : 19230823
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Befordring. Direktoratet forespørger, hvor mange gange hospitalets vogn frit mod vederlag har været stillet til rådighed for forskellige funktionærer. Man indsender en oversigt, der viser, hvor mange gange hver enkelt har lånt vogn med kusk. Foruden til kørsel for funktionærer har der været 7 skovture for patienterne. Undersøgelsen skal vise, hvornår det er belejligt, at kusken får sin frihed.

Mpr nr. A093057
Dato : 19220829
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Festligheder. Direktoratet forespørger, hvor mange festligheder, der holdes for personalet om året og om personalet deltager i festligheder for patienterne, således at der ydes dem gratis traktement. Man svarer fra hospitalet, at der nu kun holdes en fest om året for personalet, nytåraften, hvor der er bal. Der udleveres kaffe, brød og punch på hospitalets regning samt en cigar. Musikken betales også af budgettet. Der har i mange år været tradition for en høstfest, men denne tradition blev brudt i 1913, på grund af de ugunstige tider. Man understreger, at det er nødvendigt med festligheder, fordi det knytter personalet mere til stedet. Personalet deltager endvidere i de udflugter, der arrangeres for patienterne, men det er jo i embeds medfør. Dog er der familier med!.

Mpr nr. A093058
Dato : 19230817
Forfatter:Sindorf, kontorchef Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseeftersyn. Kontorchef Sindorf fra direktoratet kommer på uventet kasseeftersyn hos forvalter Albert Lund. Der viser sig, at der mangler ca. 30 kr i kassen, som forvalteren lægger i kassen. Endvidere får han en næse for, at kassebøgerne ikke er ført a jour. Endvidere var der forskellige små indvendinge, der ikke gav anledning til større påtale.

 

Kasse 093

20160719111143_00001.jpg 20160719111143_00002.jpg 20160719111143_00003.jpg 20160719111143_00004.jpg 20160719111143_00005.jpg
20160719111143_00006.jpg 20160719111143_00007.jpg 20160719111143_00008.jpg 20160719111143_00009.jpg 20160719111143_00010.jpg
20160719111143_00011.jpg 20160719111143_00012.jpg 20160719111143_00013.jpg 20160719111143_00014.jpg 20160719111143_00015.jpg
20160719111143_00016.jpg 20160719111143_00017.jpg 20160719111143_00018.jpg