093- 064-065 - 1923-24

 

Mpr nr. A093064
Dato : 19231224
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Malariabehandling. Der er konnet et cirkulære fra sundhedsstyrelsen vedr. behandling af Demaentia Paralytica med malaria, der er derfor indrettet et myggetæt værelse på 1 sal på mds. afd. L, Hvor behandlingen kan foregå i overensstemmelse med de af sundhedsstyrlsen krævede forsigtighedsregler. Det har været vanskeligt at pode fra patient til patient, da der er for få egnede ptt. derfor har man måttet rejse til sct. Hans med patienter til podning. Dette giver en ekstra behandlingsudgift, som man søger bevilling til. Direktoratet svarer, at merudgifterne evt. kan lægges på kautionistens regning. Direktoratet giver en næse, fordi Thune Jacobsen ikke har søgt om tilladelse til at indrette et værelse til malariabehandling.

Mpr nr. A093065
Dato : 19230801
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Tandlæge. Blandt det til Lazaretlejren ved Horserød hørende Inventar findes følgende Tandlægeinstrumenter, der for tiden beror i Sundhedsstyrelsen: række Instrumentbetegnelser. De nævnte Instrumenter, som efter hvad sundhedsstyrelsen har oplyst er i mindre god stand, vil formentlig kunne anvendes af en tandlæge i et sindssygehospital.

 

Kasse 093

20160719114613_00001.jpg 20160719114613_00002.jpg 20160719114613_00003.jpg 20160719114613_00004.jpg 20160719114613_00005.jpg
20160719114613_00006.jpg 20160719114613_00007.jpg 20160719114613_00008.jpg 20160719114613_00009.jpg 20160719114613_00010.jpg
20160719114613_00011.jpg 20160719114613_00012.jpg 20160719114613_00013.jpg 20160719114613_00014.jpg 20160719114613_00015.jpg