093- 080-084 - 1923-24

 

Mpr nr. A093080
Dato : 19230815
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Varme. Indberetning til direktoratet om, hvad der er forbrugt af varme og elektricitet, samt en redegørelse for personalets forbrug af varme, varmt vand etc.

Mpr nr. A093081
Dato : 19230709
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Tjenestemænd. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der ved indtrædende lejlighed i tjenestemands- stillinger i sindssygehospitalernes 7. til 11. lønningsklasse sker indbertning hertil, forinden stillingen opslås ledig, ledsaget af direktionens ytringer med hensyn til muligheden af at nedlægge den pågældende tjenestemandsstilling og erstatte den periodisk lønnet arbejdskraft.

Mpr nr. A093082
Dato : 19230706
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ekstra vagt. Direktionen tillader sig at anmode om, når patienter herfra hospitalet inlægges på amtssygehuset og det findes nødvendigt at antage ekstra vagter for at overvåge påtienten at der da tilstilles hospitalet meddelelse om dett forhold samt oplysning om den derved forårsagede yderligere daglige udgift. Thune Jacobsen til Amtssygehuset.

Mpr nr. A093083
Dato : 19230727
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sypige. Direktoratet forespørger hvorledes det vil arte sig hvis man holder 1. og 2. klasses patienters sypigeudgifter ude af hospitalets regnskab. Man svarer, at der vil ske nogen besparelse på løn samt på emolumenter, der dog vanskeligt at præciseres. Men direktionen anbefaler dog, at man beholder den gældende ordning. se journal 338/1915.

Mpr nr. A093084
Dato : 19230627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejere. På dertil given anledning skal direktoratet meddele at man ved fremtidige tilladelser til at tage ophold udenfor hospitalet udtrykkelig skal anføre, at dette ikke medfører nogen indskrænkning i pligten til uden vederlag at stå til rådighed for hospitalet udenfor den egentlige tjenestetid, navnlig med hensyn til efter tur at tage natteophold på hospitalet.

 

Kasse 093

20160719131845_00001.jpg 20160719131845_00002.jpg 20160719131845_00003.jpg 20160719131845_00004.jpg 20160719131845_00005.jpg
20160719131845_00006.jpg 20160719131845_00007.jpg 20160719131845_00008.jpg 20160719131845_00009.jpg 20160719131845_00010.jpg
20160719131845_00011.jpg 20160719131845_00012.jpg 20160719131845_00013.jpg 20160719131845_00014.jpg 20160719131845_00015.jpg
20160719131845_00016.jpg 20160719131845_00017.jpg 20160719131845_00018.jpg 20160719131845_00020.jpg 20160719131845_00021.jpg