094 - 001 til 003 - 1924

Mpr nr. A094001
Dato : 19250204
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brand. Raamosegaard. Der har været brand i en garderobe. Ilden er formodentlig opstået ved, at kakkelovnen har været åben og en gnist er sprunget over i tøjet. En del af Raamosegssrds pigebeklædning og noget privat tøj er brændt.

Mpr nr. A094002A
Dato : 19240908
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Pigerne på R. bliver sat i skat af penge, de ikke har tjent. Sognerådet tvinger pigerne til at betale skat for den forrige pige, der måske har været i en anden lønningsklasse. En pige er truet med udlæg i hendes cykel, hvis hun ikke betalte 11 kr, da man opkrævede restancen var det 21 kr, som hun skyndsomt betalte for ikke at blive pantet.

Mpr nr. A094002B
Dato : 19240630
Forfatter:Ransby, Edith, afdelingspige
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Afskedigelse, afdelingspige. Afdelingspige Edith Ransbys opsigelse, hvor hun indrømmer, at have brevvekslet med en mandlig patient, hvilket er afskedigelsesgrund. De pågældende breve er vedlagt sagen. Grunden til at dette ikke måtte finde sted er, som det hedder i opsigelsen, at de sindssyge er uansvarlige

Mpr nr. A094003
Dato : 19241204
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinpersonale. Der er aftalt en arbejdstid på 208 timer for maskinpersonalet, men fagforeningen klager over, at fyrbøderne visse dage arbejder 16 timer i døgnet, altså ikke overholder en arbejdsdag på 8 timer. dette sendes der en timeplan ind til direktoratet for.

 

Kasse 094

20160708125505_00001.jpg 20160708125505_00002.jpg 20160708125505_00003.jpg 20160708125505_00004.jpg 20160708125505_00005.jpg
20160708125505_00006.jpg 20160708125505_00007.jpg 20160708125505_00008.jpg 20160708125505_00009.jpg 20160708125505_00010.jpg
20160708125505_00011.jpg 20160708125505_00012.jpg 20160708125505_00013.jpg 20160708125505_00014.jpg 20160708125505_00015.jpg
20160708125505_00016.jpg 20160708125505_00017.jpg 20160708125505_00018.jpg 20160708125505_00019.jpg 20160708125505_00020.jpg
20160708125505_00021.jpg 20160708125505_00022.jpg 20160708125505_00023.jpg 20160708125505_00024.jpg