094 - 004 til 008 - 1925

Mpr nr. A094004
Dato : 19250103
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Emblemer. Sådanne tildeles plejere og plejersker ved hospitalet uden vederlag efter aftale med de andre direktioner siden 1917-18. Man skønner "at det har sin betydning" at plejepersonalet bærer emblemer, idet et ydre tegn ofte er en ansporelse til, at vedkommende, der bærer et sådant tegn, såvel indenfor som udenfor tjenesteten optræder på en sådan måde, der har højnelse af stillingen som plejer og plejersker ved hospitalet, vedblivende tildeles emblemer.

Mpr nr. A094005
Dato : 19250114
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Tekstil. Man meddeler fra fængselsvæsnet, at der er syet beklædningsgenstande til lage, som normalt bliver aftaget af sindssygehospitalerne og endvidere væves der i Horsens klæde til sådan beklædning

Mpr nr. A094006
Dato : 19241129
Forfatter:Diakonskole, Missions
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Diakoner. Indre Missions Diakonskole, anmoder om, at dens elever efter 2 måneder praktisk og teoretisk undervisning på indstille sig til plejereksamen. Direktoratet fastholder justitsministeriet brev af 16. juli 1921, hvori det fastsættes: at man skal 2-årig uddsnnelse heri hospitalskursus, og 1 års praktisk på et sygehus, derefter kan man efter et halvt års praktisk og teoretisk kursus på et sindssygehospital indstille sig til prøven. Man skal dog betale diakonerne sygeplerske løn i uddannelsestiden, for tiden 70 kr mdl.

Mpr nr. A094007
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Medicin. Der fremsendes vejledning fra direktoratet om indkøb af medicin samt dennes levering og priser. Endvidere medfølger vejledende kontrakt med apoteker, som leverer medicin til hospitalet

Mpr nr. A094008
Dato : 19241023
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Der skal ikke indhentes ministeriets samtykke til indlæggelse til observation, idet det overlades til politimesteren dels efter kendelse dels efter begæring fra pågældende patient. Særligt belastede skal indlægges på særlige observations afdeling i Viborg.

 

Kasse 094

20160708130216_00001.jpg 20160708130216_00002.jpg 20160708130216_00003.jpg 20160708130216_00004.jpg 20160708130216_00005.jpg
20160708130216_00006.jpg 20160708130216_00007.jpg 20160708130216_00008.jpg 20160708130216_00009.jpg 20160708130216_00010.jpg