094 - 009 til 012 - 1925

Mpr nr. A094009
Dato : 19250402
Forfatter:Christensen, Bothilde Oline, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske, supplerende. Bothilde Oline Christensen er blevet indlagt på antssygehuset og skal opereres for mavesår. Hun bliver afskediget og afgår ved døden trods behandling, hvorfor man henvender sig til direktoratet for af få anvisning på, om der skal udbetales løn for april, hvilket man svarer benægtende på

Mpr nr. A094010
Dato : 19250402
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Et særligt udvalg under indenregsministeriet undersøger hvilke ejendomme, der tilhører staten, eller som man har lejet, der administerers under staten. Man ønsker indberetning på et særligt skema.

Mpr nr. A094011
Dato : 19250317
Forfatter:Brask, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Frk. Brask har fungeret som forstanderinde, hvorfor man ifølge tjenestemandsloven søger hende tillagt funktionshonorar for 4 2/3 måned 116 kr. Heri samtykker direktoratet.

Mpr nr. A094012
Dato : 19250320
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Præsten fra Veggerslev-Villersø anmoder om lønforhøjelse for sin gerning på Dalstrup Plejehjem. I den anledning skriver man til stiftsøvrigheden, at Dalstrup er underlagt hospitalets tilsyn men ellers har sin egen bestyrelse, men man får tilskud fra staten. Da man mener at Dalstrup må sættes i klasse med Raamosegaard, beskriver man forholdene her. Præsten holder gudstjeneste 1 gang ugentlig og der er ca. 6 begravelser om året Han passer 70 patienter og modtager herfor 250 kr i løn årligt. For hver begravelse får han yderligere 4 kr og i befordringstilskud får han 4 kr.

 

Kasse 094

20160708131456_00001.jpg 20160708131456_00002.jpg 20160708131456_00003.jpg 20160708131456_00004.jpg 20160708131456_00005.jpg
20160708131456_00006.jpg 20160708131456_00007.jpg 20160708131456_00008.jpg 20160708131456_00009.jpg 20160708131456_00010.jpg
20160708131456_00011.jpg 20160708131456_00012.jpg 20160708131456_00013.jpg