094 - 015 til 020 - 1925

Mpr nr. A094015
Dato : 19250320
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Opbevaring af værdigenstande. Direktoratet henvender sig til hospitalet i anledning af en sag fra et sindssygehospital, hvor en afdelingssygeplejerske har frataget en patient et tilsendt ur med kæde til opbevaring, men hvor der hverken er ført bog over opbevaringen eller sygeplejersken kan huske tildragelsen. I den anledning spørger man, hvorledes opbevaringen er ordnet her ved hospitalet. Man svarer, at værdigensteande, der bliver opbevaret på kontoret opføres i løsbladsbogen. Når sådanne genstande bevares i afdelingerne sker det ender overplejerens tilsyn og sagerne henligger i et aflåst skab eller skuffe. De udleveres ved afgang til patienten eller pårørende efter kvittering.

Mpr nr. A094016
Dato : 19250311
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Fra flere plejehjem er der indkommet andragende om, at plejepengene bliver sat op. I 1914 var pristallet 100, mens det i januar 1925 er 215. Plejepengene pr. dag var i 1914 1 kr. og nu er det 1,75 kr. Man anbefaler af plejepengene kommer til at stå i et bestemt forhold til pristallet.

Mpr nr. A094017
Dato : 19250330
Forfatter:Friismann petersen, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Olga Friismann Petersen bliver tjenestemandsansat. Vedlagt lægeerklæring og udkast til anbefaling fra 1928

Mpr nr. A094018
Dato : 19250228
Forfatter:Branting
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Begravelse. Telegram: Søndag flages halv stang til 4 derefter hel Brantings begravelse Direktoratet.

Mpr nr. A094019
Dato : 19250227
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestedragt. Fra Middelfart meddeler man, at plejerforbundet har klaget over, at plejerskerne selv skal reparere deres tjenestedragt og hertil får udleveret materialer fra depotet, forespørger man hvorledes forholdet er ordnet her ved hospitalet. Man svarer, at her skal plejerskerne selv reparere deres tøj og får materialet dertil fra depotet.

Mpr nr. A094020
Dato : 19250302
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejerelever. Direktoratet forespørger, hvor man blanketter af forskellig art til optagele af elever i sindssygepleje, der haves i hospitalet. Man svarer, at der kun er enkelte forælede eksemplarer

 

Kasse 094

20160711111422_00001.jpg 20160711111422_00002.jpg 20160711111422_00003.jpg 20160711111422_00004.jpg 20160711111422_00005.jpg
20160711111422_00006.jpg 20160711111422_00007.jpg 20160711111422_00008.jpg 20160711111422_00009.jpg 20160711111422_00010.jpg
20160711111422_00011.jpg 20160711111422_00012.jpg 20160711111422_00013.jpg 20160711111422_00014.jpg 20160711111422_00015.jpg