094 - 021 til 025 - 1925

Mpr nr. A094021
Dato : 19250222
Forfatter:hærs eftersøgningstjeneste, Frælsens Larsen, Martha Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Man indberetter at sygeplejerske til supplerende uddannelse Martha Marie Larsen er blevet syg, man afskediger hende og anmoder om tilladelse til at antage en vikar for den tilbageværende tid. I 1927 søges sygeplejersken gennem Frælsens Hærs Eftersøgningstjeneste

Mpr nr. A094022
Dato : 19250226
Forfatter:Kohl, Frk Knoph, Frk
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientfødsel. Fra direktoratet har man fået en henvendelse angående en kvindelig patient, der var blevet gjort gradvid af en mandlig patient på Sct. Hans, og derefter er hun overført hertil, hvor hun har født. Man søger det omtalte tilfælde, er dog ikke i stand til at finde den rigtige, da man ikke husker tilfældet. Frk Kohl der er pensioneret, mener at have hørt fra afdøde frk. Knoph om sådant tilfælde, men da man får journalen frem, viser det sig, at den pågældende har født 2 måneder forinden indlæggelsen her

Mpr nr. A094023
Dato : 19250123
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sæbe. Direktoratet fremsender en prøve af sæbe, som man ønsker opbevaret, idet det skal bruges til at kontrollere indkomne varer med

Mpr nr. A094024
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kassebeholdninger. Direktoratet har sendt en instruks om kassebeholdninger og understreger, at der ikke må overføres nogen beholdning fra et finansår til et andet uden forudgående meddelelse fra hospitalet

Mpr nr. A094025
Dato : 19250212
Forfatter:Clausen, fabrikant "Elvirasminde"
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordsalg. Fra fabrikant Clausen "Elvirasminde har direktoratet modtaget tilbud om køb af noget af jorden til hospitalet her. Man spørger fra direktoratet, om der er mulighed for at afhænde jord, hvilket bliver besvaret benægtende herfra.

 

Kasse 094

20160711124052_00001.jpg 20160711124052_00002.jpg 20160711124052_00003.jpg 20160711124052_00004.jpg 20160711124052_00005.jpg
20160711124052_00006.jpg 20160711124052_00007.jpg 20160711124052_00008.jpg 20160711124052_00009.jpg 20160711124052_00010.jpg
20160711124052_00011.jpg 20160711124052_00012.jpg 20160711124052_00013.jpg 20160711124052_00014.jpg 20160711124052_00015.jpg
20160711124052_00016.jpg 20160711124052_00017.jpg 20160711124052_00018.jpg