094 - 031 til 034 - 1925

Mpr nr. A094031
Dato : 19250217
Forfatter:Boll, Dagny, sygeplejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Sygeplejerske. Dagny Boll bliver tjenstemandsansat. Hun tager sin afsked den 1. 11. 1925. Vedlagt lægeerklæring og afskedsansøgning.

Mpr nr. A094032
Dato : 19250206 (dokumenter mangler i kassen)
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Brand. Der har været brand i et pigeværelse over sygeafdelingen. Ilden opstod klokken ca. 10 aften. En pige havde været på værelset hele aftenen, men forlod værelset et kvarter. Der blev fyret med tørv i ovnen, der formentlig har stået åben, så en gnist kunne antænde garderoben, der var indbygget ca 1 meter derfra. Der er opstået skader på tøj.

Mpr nr. A094033
Dato : 19250227
Forfatter:Møller, reseervelæge
Emnegruppe: Sygelister
Tekst: Funktionærsygdom. Direktoratet forespørger om, der foreligger en protokol eller lign. hvor man anfører forhold vedrørende funktionærsygdomme afmelding og raskmelding, samt hvor oplysninger opbevares til senere brug ved evt. pensionering. Man taler her ikke om alvolige sygdomme, der fører til afskedigelse, men almindelige sygdomme som ikke i almindelighed fører til tjenesteudyktighed. Hospitalet svarer, at sådanne oplysninger ikke journaliseres, men man fremkommer med et forslag til en sygemelding, hvor det dog i et vedhæftet brev redegøres for, at det sjældent er de højere rangerende læger, der underskriver sygemeldingen, fordi det er reservelæge Møller, der er sygekasselæge

Mpr nr. A094034
Dato : 19250312
Forfatter:og Herskind, A/S Kampmann Møller
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kul. Direktoratet skriver, at man har indgået kontrakt med firmaet A/S Kampmann, Møller og Herskind i Århus om levring af kul og koks til hospitalet her

 

Kasse 094

20160712105002_00001.jpg 20160712105002_00002.jpg 20160712105002_00003.jpg 20160712105002_00004.jpg 20160712105002_00005.jpg
20160712105002_00006.jpg 20160712105002_00007.jpg 20160712105002_00008.jpg 20160712105002_00009.jpg 20160712105002_00010.jpg
20160712105002_00011.jpg 20160712105002_00012.jpg 20160712105002_00013.jpg 20160712105002_00014.jpg 20160712105002_00015.jpg
20160712105002_00016.jpg 20160712105002_00017.jpg 20160712105002_00018.jpg 20160712105002_00019.jpg 20160712105002_00020.jpg
20160712105002_00021.jpg