094 - 041 til 048 - 1925

Mpr nr. A094041
Dato : 19250321
Forfatter:Glasværk, Kastrup
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Glasvarer. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med Kastrup Glasværk om levering af uringlas til Mænd, uringlas til kvinder og spytteglas

Mpr nr. A094042
Dato : 19250107
Forfatter:Poulsen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Ved at indberette, at fyrbøder ved hospitalet P. Poulsen fra den 24. ds. er sygemeldt som lidende af gulsot, tillader direktionen sig at udrede direktoratets approbation på at hospitalet under hans sygdom har antaget ekstra hjælp til udførelse af arbejdet i maskinhuset.

Mpr nr. A094043
Dato : 19250126
Forfatter:Gerofabriken
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Bestik. Direktoratet fremsender skrivelse om, at der er indgået aftale med Gerofabriken i København om levering af: spiseskeer, spisegafler, dessertskeer og theskeer alle fremstillet af alpaca

Mpr nr. A094045
Dato : 19250121
Forfatter:Boysen, Anna
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Oversygeplejerske. I anledning af direktionen har modtaget direktoratets skrivelse af 20. ds hvori det meddeles, at der er bevilliget oversygeplejerske ved hospitalet Frk. Anna boysen afsked med pension fra den 1. februar d.å. tillader direktionen sig at anmode om, at pladsen som oversygeplejerske, med hvilken der er forbundet nattjeneste, må blive opslået ledig.

Mpr nr. A094046A
Dato : 19250120
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Eddike. Direktoratet meddeler, at man har indkøbt eddike hos de forenede eddikebryggerier i København.

Mpr nr. A094046B
Dato : 19250126
Forfatter:Boysen, Anna, overplejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Overplejerske. I anledning af at overplejerske ved hospitalet frk. Anna Boysen ifølge direktoratets skrivelse af 20. ds er afskediget med pension fra 1. februar d.å. samt da stillingen, med hvilken der er forbundet nattjeneste, er opslået ledig til den 1. marts d.å. tillader direktionen at andrage om, at der i februar i år må ansættes en vikar, og at denne tillægges løn som sygeplejerske og bestillingstillæg for natarbejde, 20 kr månedlig

Mpr nr. A094047
Dato : 19250119
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Undvigelser. Direktoratet meddeler, at man ikke finder anledning til at udbetale plejere overarbejdspenge for at deltage i eftersøgninger af undvegne patienter udenfor den egentlige arbejdstid. Desuden gælder dette for baller, skovture med mere samt i tilfælde af brand, hvor der forekommer overarbejde

Mpr nr. A094048
Dato : 19250121
Forfatter:Jensen, Bertel Alfred, natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Natplejer. Bertel Alfred Jensen har forettet nattjenste på mads. D, og anmoder om nattillæg. Han er blevet ansat som plejer den 1. juni 1920

 

Kasse 094

20160712111956_00001.jpg 20160712111956_00002.jpg 20160712111956_00003.jpg 20160712111956_00004.jpg 20160712111956_00005.jpg
20160712111956_00006.jpg 20160712111956_00007.jpg 20160712111956_00008.jpg 20160712111956_00009.jpg 20160712111956_00010.jpg
20160712111956_00011.jpg 20160712111956_00012.jpg 20160712111956_00013.jpg 20160712111956_00014.jpg 20160712111956_00015.jpg
20160712111956_00016.jpg 20160712111956_00017.jpg 20160712111956_00018.jpg 20160712111956_00019.jpg 20160712111956_00020.jpg
20160712111956_00021.jpg