094 - 049 til 053 - 1925

Mpr nr. A094049
Dato : 19250112
Forfatter:Socialministeriet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Socialt tidsskrift. Man meddeler fra direktoratet, at socialministeriet har meddelt, at man udsender et "Socialt Tidsskrift" der vil omhandle sociale emner fra ind- og udland samt meddele nye vedtagelser af love m.v.

Mpr nr. A094050
Dato : 19250112
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Emaljevarer, Fortinede og galvaniserede varer: Direktoratet ønsker en fortegnelse over forbruget af de omtalte varer, samt en oversigt over størrelser og leverandører af disse varer

Mpr nr. A094051
Dato : 19250102
Forfatter:Urup, Søren dr. Gulstad
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Sagen handler om en gårdejer Søren Urup af Sundholm om, hvem der har været ført optagelsesforhanlinger uden at optagelse er sket. Han ankommer alligevel til hospitalet og får lejlighed til at overnatte her indtil han overføres til dr. Gulstads klinik. Man skal opkræve 5,50 for opholdet

Mpr nr. A094052
Dato : 19250109
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2. reservelæge. Fra finansministeriet har man fået meddelelse om, at 2. reservelæger kan overgå til at blive honorarlønnede. Dog ønsker 2. reservelæge her ved hospitalet ikke at overgå hertil fra en tjenestemandsstilling.

Mpr nr. A094053
Dato : 19250111
Forfatter:Jørgensen, Jutta, sygeplejerske vikar
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Jutta Jørgensen bliver ansat som vikar. Vedlagt liggere hendes eksamensbevis, der beviser, hvad sygeplejeskolerne fortalte mig om, at det nemlig var de dårligste sygeplejersker, der fik job på sindssygehospitalet. Hun har tg i gennemsnit

 

Kasse 094

20160712113119_00001.jpg 20160712113119_00002.jpg 20160712113119_00003.jpg 20160712113119_00004.jpg 20160712113119_00005.jpg
20160712113119_00006.jpg 20160712113119_00007.jpg 20160712113119_00008.jpg 20160712113119_00009.jpg 20160712113119_00010.jpg
20160712113119_00011.jpg 20160712113119_00012.jpg 20160712113119_00013.jpg 20160712113119_00014.jpg