094 - 054 til 058 - 1925

Mpr nr. A094054
Dato : 19241230
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeplaner. Fra et hospital er indkommet anmodning til direktoratet om bemyndigelse til at udbetale honorar til en arkitekt for planer om nybygninger, der ikke er bragt til udførelse, ønsker direktoreatet for fremtiden, at der skal indhentes tilladelse til at udarbejde planer og overslag.

Mpr nr. A094055
Dato : 19241220
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Frugtfarve. Der er indhentet tilbud om køb af frugtfarve fra direktoratets side, men man skønner at det ikke kan betale sig at fællesindkøbe, hvorfor man overlader til de enkelte hospitaler at indkøbe denne vare.

Mpr nr. A094056
Dato : 19241222
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Indpakningspapir. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med en københavnsk firma om levering af indpakningspapir i forskellige kvaliteter

Mpr nr. A094057
Dato : 19241217
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Optagelsesområde. Politimesteren i Hobro forespørger på hvilket hospital tvangsindlagte patienter fra ls-Hørby-Døstrup kommuner skal indleveres, da disse i verdslig og kirkelig henseene hører under forskellige herreder. Man svarer fra direktoratet, at de skal indlægges i Århus.

Mpr nr. A094058
Dato : 19241219
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Tandbørster. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af tandbørster dels af ben dels af træ

 

Kasse 094

20160712114323_00001.jpg 20160712114323_00002.jpg 20160712114323_00003.jpg 20160712114323_00004.jpg 20160712114323_00005.jpg
20160712114323_00006.jpg 20160712114323_00007.jpg 20160712114323_00008.jpg 20160712114323_00009.jpg 20160712114323_00010.jpg
20160712114323_00011.jpg 20160712114323_00012.jpg 20160712114323_00013.jpg 20160712114323_00014.jpg