094 - 060 til 070 - 1925

Mpr nr. A094060
Dato : 19241213
Forfatter:Pedersen Leth, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Lønningsforskud. Hospitalet andrager direktoratet på vegne af plejer Rasmus Pedersen Leth om lønningsforskud på 800 kr, som han såvidt ses skylder på et banklån. Dette tilstås ham

Mpr nr. A094061
Dato : 19241218
Forfatter:Jarding, sagfører, Århus Jarling, kæmner
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Observation. Direktoratet har under dd tilskrevet sagfører Jarding, Århus, således: I anledning af Deres andragende s md angående den af dommeren i Esbjerg Købstad den 8 dm afsagte kendelse om indlæggelse til observation på et af statens sindssygehospitaler af kæmner Jarling, skal man efter stedfunden brevveksling med direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddele, at direktoratet efter omstændighederne ikke har noget at erindre imod, at indlæggelse finder sted på det nævnte hospital.

Mpr nr. A094062
Dato : 19241212
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Salatolie. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma angående levering af salatolie.

Mpr nr. A094063
Dato : 19241211
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Blæk. Direktoratet har indgået en aftale med et københavnsk firma om levering af blæk.

Mpr nr. A094064
Dato : 19241209
Forfatter:glasværk, Kastrup
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Glas. Direktoratet har indgået aftale med Kastrup Glasværk om levering af drikkeglas og medicinglas  

Mpr nr. A094065
Dato : 19241209
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kamme. Direktoratet har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af kamme

Mpr nr. A094066
Dato : 19250202
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Macaroni. Direktoratet meddeler, at man sætter prisen for denne vares vedkommende

Mpr nr. A094067
Dato : 19241209
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Marcaroni. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af macaroni.

Mpr nr. A094068
Dato : 19241209
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Sennep. Direktoratet meddeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af sennep.

Mpr nr. A094069
Dato : 19250103
Forfatter:Hahnemann, stud med, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Det meddeles haerved, at De er ansat som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. februar d.å. at regne, og at lønnen for kandidater er 300 kr månedlig og frit ophold. Hr. stud. med. Hahnemann, Hagemanns kollegium, Christiansgade 10, København.

Mpr nr. A094070
Dato : 19241205
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Kødvarer. Man har fra direktoratet indhentet tilbud på levering af pølser til pålæg og blodpølse, men ikke fået tilfredsstillende tilbud. PÅ andre kødvarer sender man en prisliste fra et københavnsk firma, der kan levere med rabat.

 

Kasse 094

20160712124409_00001.jpg 20160712124409_00002.jpg 20160712124409_00003.jpg 20160712124409_00004.jpg 20160712124409_00005.jpg
20160712124409_00006.jpg 20160712124409_00007.jpg 20160712124409_00008.jpg 20160712124409_00009.jpg 20160712124409_00010.jpg
20160712124409_00011.jpg 20160712124409_00012.jpg 20160712124409_00013.jpg 20160712124409_00014.jpg 20160712124409_00015.jpg
20160712124409_00016.jpg