094 - 083 og 084 - 1925

Mpr nr. A094083
Dato : 19250316
Forfatter:Pan, forsikringsselskab
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Kreaturforsikring. Hospitalet her har opsagt sin hesteforsikring på grund af en opfordring fra direktoratet. Man spørger fra forsikringsselskabet Pan, Fortunstræde 4, København, om denne disposition har rigtighed, hvilket direktoratet bekræfter.

Mpr nr. A094084
Dato : 19250112
Forfatter:Andersen, Hans Christian, plejer Hauerbach, sagfører Royal, Hotel Andersen, Reinhard, søn
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Bedrageri. Plejer Hans Christian Andersen har ved siden af sit job som plejer et lille landbrug og en grøntsags- og fjerkræhandel: I forbindelse med denne virksomhed er det konstateret at han sammen med ansatte i køkkenet på Hotel Royal har bedraget hotellet for ca. 30 000 kr ved at påføre varer efter afstempling af leveringsnotaer. Sagen med hotellet ordnes uden politiets mellemkomst, idet Andersen erklærer sig villig til at betale penge tilbage til hotellet. Ifølge sagfører Hauerbach er det pågældendes søn, Reinhard, der forsøgte at begå bedrageriet, der førte til opdagelse af de krimminelle forhold. På grund af de graverdnde forhold, samt på grund af et tidligere lignenende forhold, der også er ordnet uden politiets mellemkomst, bliver H. C. Andersen afskediget fra sin tjenestemandsstilling iflg. tjenestemandslovens s 60 i unåde og uden pension

 

Kasse 094

20160714100144_00001.jpg 20160714100144_00002.jpg 20160714100144_00003.jpg 20160714100144_00004.jpg 20160714100144_00005.jpg
20160714100144_00006.jpg 20160714100144_00007.jpg 20160714100144_00008.jpg 20160714100144_00009.jpg 20160714100144_00010.jpg
20160714100144_00011.jpg 20160714100144_00012.jpg 20160714100144_00013.jpg 20160714100144_00014.jpg 20160714100144_00015.jpg
20160714100144_00016.jpg 20160714100144_00017.jpg 20160714100144_00018.jpg 20160714100144_00019.jpg