094 - 085 til 090 - 1925

Mpr nr. A094085
Dato : 19250122
Forfatter:Larsen, Fru Ane Johanne
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Observation. Fru Ane Johanne Larsen, født Eskildsen, bliver af sin mand stævnet til ægteskabets omstødelse, på grund af sindssygedom. Man ønsker den pågldende indlagt til observation, men da der ikke er tale om kriminelle forhold, ønsker hospitalet ikke at modtage pågældende, hvilket sendes til afgørelse i direktoratet. Her afgøres det, at hun ikke skal indlægges, idet der intet anføres i retsplejeloven om, at en således sagsøgt skal indlægges til observation

Mpr nr. A094086
Dato : 19241227
Forfatter:Willumsen, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Fyrbøder. Willumsen er sygemeldt på grund at et lettere anfald af influenza, men påregnes at være i tjeneste igen efter 1 uges sygeleje, hvorfor forvalteren ser sig nødsaget til at antage en afløser, hviket direktoratet billiger.

Mpr nr. A094087
Dato : 19250323
Forfatter:forenede vatfabrikker, De
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Vat. Direktoratet meddeler, at vat fremdeles skal købes hos de forenede vatfabrikker til priser som vedlagt skrivelse

Mpr nr. A094088
Dato : 19241212
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Kjolestof. Fra et københavnsk firma meddeles at priserne på kjolestof fra fabrikken er hævet med 5%, hvorfor detailpriserne stiger med samme %

Mpr nr. A094089
Dato : 19241028
Forfatter:Heegaard Nielsen, Johanne M sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Frk. Johanne M. Heegaard Nielsen skal have uddannelse på fødselsanstalten i Århus hvorfor man anmoder direktoratet om, at hun må træde udenfor nummer i 2 måneder, hvilket direktoratet samtykker i

Mpr nr. A094090
Dato : 19241028
Forfatter:Enevoldsen, Marie Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske på prøve. Frk. Marie Margrethe Enevoldsen bliver ansat fra den 1. november 1924 med de for tjenestemænd gældende bestemmelser

 

Kasse 094

20160714101153_00001.jpg 20160714101153_00002.jpg 20160714101153_00003.jpg 20160714101153_00004.jpg 20160714101153_00005.jpg
20160714101153_00006.jpg 20160714101153_00007.jpg 20160714101153_00008.jpg 20160714101153_00009.jpg 20160714101153_00010.jpg
20160714101153_00011.jpg 20160714101153_00012.jpg 20160714101153_00013.jpg 20160714101153_00014.jpg 20160714101153_00015.jpg
20160714101153_00016.jpg 20160714101153_00017.jpg 20160714101153_00018.jpg