094 - 091 til 096 - 1925

Mpr nr. A094091
Dato : 19241021
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenelev. Man andrager direktoratet om tilladelse til at ansætte en køkkenelev, dog sådan at hun ikke modtager løn, men har frit ophold samt arbejdstøj gratis. En sådan elev er antaget på Raamosegård, men direktoratet understreger, at hospitalet her ikke må antage en elev uden direktoratets godkendelse, der dog ikke foreligger i materialet.

Mpr nr. A094092
Dato : 19241016
Forfatter:Administrationsdirektoratet
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktorat. Det meddeles, at direktoratet er flyttet til Lavendelstræde nr. 1.

Mpr nr. A094093
Dato : 19241015
Forfatter:kontorchef, Bjarne H
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskab. Kontorchef H. Bjarne ønsker at gennemgå renskaberne, hvilket han bemyndiges til af direktoratet, der ønsker, at han skal have indsigt i alt nødvendigt materiale.

Mpr nr. A094094
Dato : 19270207
Forfatter:Jensen, A M P
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sygeplejerske, udtalelse. Sygeplejerske frk. A.M.P. Jensen søger til Vedsted, hvorfor man anmoder om en udtalelse. Det hedder heri: Sygeplejerske Agnes Jensen har i det væsentlige udført sit arbejde godt, men på grund af en noget sygelig sindstilstand, mener vi ikke at kunne beholde hende som sygeplejerske

Mpr nr. A094095
Dato : 19241013
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Med henblik på de hjem, i hvilke patinter fra sindssygehospitalet er anbragt i familiepleje til stiller jeg Dem herved en afskrift af en af sunhedsstyrelsen udarbejdet normalsunhedsvedtægt for landkommuner (uden bymæssig bebyggelse) - for så vidt angår vandforsyningen og stalde, svinestier og møddinger, og beder dem meddele mig om forholdende i hjemmene er af en sådan art, at de opfylder de i vedtægten fremsatte påbud.

Mpr nr. A094096
Dato : 19241015
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Toiletpapir. Direktoratet medeler, at man har indgået aftale med et københavnsk firma om levering af toiletpapir

 

Kasse 094

20160714102124_00001.jpg 20160714102124_00002.jpg 20160714102124_00003.jpg 20160714102124_00004.jpg 20160714102124_00005.jpg
20160714102124_00006.jpg 20160714102124_00007.jpg 20160714102124_00008.jpg 20160714102124_00009.jpg 20160714102124_00010.jpg
20160714102124_00011.jpg 20160714102124_00012.jpg 20160714102124_00013.jpg 20160714102124_00014.jpg 20160714102124_00015.jpg
20160714102124_00016.jpg 20160714102124_00017.jpg 20160714102124_00018.jpg 20160714102124_00019.jpg 20160714102124_00020.jpg
20160714102124_00021.jpg