094 - 097 til 100 - 1925

Mpr nr. A094097
Dato : 19241009
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorfuldmægtig. Gartneriassistent. Kontorfuldmægtigen er udgået af hospitalets kost og bebor en tjenestebolig ved Asylvej, hvor også en maskinassistent bor. På grund af pladsmangel på det øvrige hospital, har det været nødvendigt at indlogere gartnerassistenten i et værelse hos kontorfuldmægtigen for 150 kr årligt. Nu mener kontorfuldmægtigen, at disse penge burde tilfalde ham og ikke hospitalet. Direktoratet mener ikke, at man skal indlogere gartnerassistenten her, men hospitalet anbefaler, fordi der er pladsmangel på det øvrige hospital. Direktoratets afgørelse forligger ikke.

Mpr nr. A094098
Dato : 19241008
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Straffefange: Direktoratet skriver: Foranlediget ved et for nylig indtruffet tilfælde, hvor det viste sig, at en på livstid dømt tugthusfange, der i 1916 indlagdes til kur på et sindssygehospital, skønt helbredet var forblevet på det pågældende hospital i flere år, anbragt på en åben afdeling, uden at der fra hospitalets side var givet nogen meddelelse om den indtrufne forandring i fangens psykiske tilstand, skulle justitsministeriet herved anmode det ærede socialministerium om at ville foranledige, at der i alle tilfælde, hvor fangerne fra straffeanstalterne under straffetiden indlægges på et af statens sindssygehospitaler, i det mindste hvert halve år tilgår direktoratet for fængselsvæsnet en indberetning fra pågældende hospitals overlæge om den indlagte fanges sundhedstilstand

Mpr nr. A094099
Dato : 19240925
Forfatter:Petersen, Alma, plejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejerske. Alma Petersen, der er uddanmnet på Sct Hans og for tiden er natplejerske på De kellerske anstalter i Brejninge, ansøger om en plads som dagplejerske her på hospitalet, da hun ikke godt kan tåle natarbejdet. Man råder hende til at indsende ansøgning

Mpr nr. A094100
Dato : 19250212
Forfatter:Svendsen, Søren Martinus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygedage, plejer. Søren Martinus Svendsen, der er plejer ved hospitalet ansøger om at de 189 sygedage han har haft under en enkelt svær sygdom må blive fraregnet det samlede antal sygedage han må have, hvilket ministeriet indvilliger i  

 

Kasse 094

20160714103122_00001.jpg 20160714103122_00002.jpg 20160714103122_00003.jpg 20160714103122_00004.jpg 20160714103122_00005.jpg
20160714103122_00006.jpg 20160714103122_00007.jpg 20160714103122_00008.jpg 20160714103122_00009.jpg 20160714103122_00010.jpg
20160714103122_00011.jpg 20160714103122_00012.jpg 20160714103122_00013.jpg 20160714103122_00014.jpg 20160714103122_00015.jpg
20160714103122_00016.jpg 20160714103122_00017.jpg 20160714103122_00018.jpg 20160714103122_00019.jpg