094 - 107 og 108 - 1925

Mpr nr. A094107
Dato : 19240919
Forfatter:Nielsen, N P, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermål, plejer. Plejer N.P Nielsen anmoder om, at måtte udgå af hospitalets forplejning på grund af giftermål, hvilket han tillades, men under den udtrykkelige forudsætning, at han skal være villig til at gøre nattetjeneste efter tur samt at være til rådighed for hospitalet efter almindelig arbejdstid

Mpr nr. A094108
Dato : 19240901
Forfatter:Hansen, Ellen Lenith, sygeplejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ellen Lenith Hansen, sygeplejerske, bliver ansat som tjenestemand. Ved skrivelse af 12. marts 1925 træder hun udenfor nummer uden løn for at passe sin søster, der skal barsle. Direktoratet understreger, at der her anførte begrundelse ikke vil kunne påregnes at være tilstrækkelig til at træde nummer for eftertiden

 

Kasse 094

20160714114537_00001.jpg 20160714114537_00002.jpg 20160714114537_00003.jpg 20160714114537_00004.jpg 20160714114537_00005.jpg
20160714114537_00006.jpg 20160714114537_00007.jpg 20160714114537_00008.jpg 20160714114537_00009.jpg 20160714114537_00010.jpg