094 - 109 til 111 - 1925

Mpr nr. A094109
Dato : 19250310
Forfatter:Jensen, Karl, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Giftermålstilladelse. Plejer Karl Jensen ansøger om tilladelse til at træde udenfor hospitalets kost og får dette svar: " i anledning af at de i den 19. f. m. modtagne skrivelse har søgt om tilladelse til fra den 1. juni d. å. at udgå af hospitalets forplejning skal direktionen meddele Dem, at man under hensyn til Deres tjenesteforhold ikke ser sig i stand til at fremme Deres ansøgning"

Mpr nr. A094110
Dato : 19240901
Forfatter:Oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Oversygeplejerske. Der skal ansættes en oversygeplejerske ved Nykøbing Sj. hvilket direktoratet anmoder om det bliver bekendtgjort for eventuelle interesserede ved hospitalet her.

Mpr nr. A094111
Dato : 19240901
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Direktør. Det meddeles herved, at direktøren er bortrejst fra onsdag den 3. til den 30 d.m begge dage incl.

 

Kasse 094

20160714115212_00001.jpg 20160714115212_00002.jpg 20160714115212_00003.jpg 20160714115212_00004.jpg 20160714115212_00005.jpg
20160714115212_00006.jpg 20160714115212_00007.jpg 20160714115212_00008.jpg 20160714115212_00009.jpg 20160714115212_00010.jpg
20160714115212_00011.jpg 20160714115212_00012.jpg 20160714115212_00013.jpg 20160714115212_00014.jpg