094 - 118 til 124 - 1925

Mpr nr. A094118
Dato : 19240818
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Hindbærsaft. Aftale mellem direktoratet og et københavnsk firma vedrørende aftagelse af hindbærsaft til medicinsk brug.

Mpr nr. A094119
Dato : 19240808
Forfatter:Petesen, S M k, vaskeripige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vaskeripige. S. M. K. Petersen har været syg i 43 dage, hvorfor direktoratet spørger, om hun er opsagt efter tyendeloven. Forvalteren svarer: I anledning af direktoratets skrivelse af 8. ds.. skal jeg meddele, at vaskeripige S. M. K. Petersen ikke er opsagt, hun har efter at have overstået en operation påny tiltrådt ejenesten den 1. august d.å. Da hun er en tidligere patient, der har været på hospitalet siden 1890 og nødig vil herfra, og da lønnen kun er 25 kr om måneden, for hvilken hun gør god nytte, har jeg ikke opsagt hende. Der foreligger ikke yderligere brevveksling vedrørende denne sag.

Mpr nr. A094120
Dato : 19240818
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Fællesindkøb. Direktoratet ønsker oplysninger om forskellige varer, som man påtænker at fællesindkøbe. De nuværende leverandører er Århus-firmaer. Der foreligger intet om sagens videre forløb.

Mpr nr. A094121
Dato : 19240807
Forfatter:Departement, Statistiske
Emnegruppe: Administration
Tekst: Statistiske Efterretninger. Man forespørger fra Det statististiske Departement om hospitalet her fortsat ønsker denne publikation tilsendt.

Mpr nr. A094122
Dato : 19250113
Forfatter:Riishøj, Marie, plejerske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personale, bosætning. Plejerske Marie Riishøj har anmodet om at måtte udgå af hospitalets forplejning og bo hos sin moder. Dette har hospitalet afvist og sagen er derefter anket til Socialministeriet, der approberer hospitalets i fremtiden kun kan gives til mandligt personale, der indgår giftermål.

Mpr nr. A094123
Dato : 19240807
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Metervarer. Fra kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler man gennem direktoratet, at man nu kan levere bolster og stof til lægekitler igen

Mpr nr. A094124
Dato : 19240818
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Lynafledere. Man indberetter til direktoratet at lynaflederne ikke er tilfredsstillende, men herfra kontakter man en rådgivende ingeniør, der anviser, at systemet skal repareres over en 3 årig periode.

 

Kasse 094

20160721095418_00001.jpg 20160721095418_00002.jpg 20160721095418_00003.jpg 20160721095418_00004.jpg 20160721095418_00005.jpg
20160721095418_00006.jpg 20160721095418_00007.jpg 20160721095418_00008.jpg 20160721095418_00009.jpg 20160721095418_00010.jpg
20160721095418_00011.jpg 20160721095418_00012.jpg 20160721095418_00013.jpg 20160721095418_00014.jpg 20160721095418_00015.jpg
20160721095418_00016.jpg 20160721095418_00017.jpg 20160721095418_00018.jpg 20160721095418_00019.jpg 20160721095418_00020.jpg