094 - 132 til 137 - 1925

Mpr nr. A094132
Dato : 19240715
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Skosværte, ovnsværte meddeler fællesindkøb af nævnte varer fra et københavnsk firma

Mpr nr. A094133
Dato : 19240712
Forfatter:Lund, A , hospitalforvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Ferie. Hospitalsforvalter A. Lund anmoder direktionen om at måtte holde ferie i perioden 18. juli til den 26. juli, hvilket tilstedes ham med direktoratets samtykke.

Mpr nr. A094134
Dato : 19240710
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Regler vedrørende betalingen for familieplejepatineter ved afgang til anden plejehjem, hospital eller ved død.

Mpr nr. A094135
Dato : 19240730
Forfatter:Folsted, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Laura Folsted ansættes som tjenestemand

Mpr nr. A094136
Dato : 19240709
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Pudsecreme. Meddelelse fra direktoratet om, at man køber pudsecreme af et københavnsk firma

Mpr nr. A094137
Dato: 19240625
Forfatter Th. Stauning  Statsministeriet
Tekst: Cirkulære til samtlige Statsmyndigheder (håndskrevet) (ny note)

 

Kasse 094

20160721102926_00001.jpg 20160721102926_00002.jpg 20160721102926_00003.jpg 20160721102926_00004.jpg 20160721102926_00005.jpg
20160721102926_00006.jpg 20160721102926_00007.jpg 20160721102926_00008.jpg 20160721102926_00009.jpg 20160721102926_00010.jpg
20160721102926_00011.jpg 20160721102926_00012.jpg 20160721102926_00013.jpg 20160721102926_00014.jpg 20160721102926_00015.jpg
20160721102926_00016.jpg 20160721102926_00017.jpg