095- 001-006 - 1924

 

Mpr nr. A095001
Dato : 19240707
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Skovtur. I tirsdags havde Jysk Asyl sin store skovtur til rnereden hvor 200 patienter deltog. Turen gik endnu engang væsentlig i automobiler, hvoraf nogle var stillet til rådighed af private automobilejere. Disse fortjener en særlig tak for elkværdigheder de viste overfor patienterne. En tak skylder hospitalet også værten og personalet på rnereden for imødekommenhed og hjælpsomhed. Hoslagte meddelelse beder jeg redaktionen optage i Århus Stiftstidende (amtstidende) på samme måde som anmodningen før skovturen. Med forbindtligst tak for redaktionens hjælpsomhed i denne sag.

Mpr. nr. A095002
Dato: 19240630
Tekst: Opsigelse Edith Ransby

Mpr nr. A095003
Dato : 19240628
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Medicintaksten fremsendes og direktoratet understreger muligheden for kvantumsrabat.

Mpr nr. A095004
Dato : 19240623
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Forplejningsudgift. På dertil given anledning skal direktoratet anmode om, at der, ligesom det sker mellem de øvrige hospitaler indbyrdes, må blive kontorfuldmægtigen ved sindssygehospitalet i Vedsted meddelelse om udgiften til forplejning, første gang for april kvartal d.å. Kontorfuldmægtigen vil herefter for Vedsted-hospitalets vedkommende give tilsvarende meddelelse til de øvrige hospitaler.

Mpr nr. A095005
Dato : 19240616
Forfatter:Richter, Karl Eriksen, Erik Olsen, Marius David, Eriksen Nielsen, jørgen Offersen, offer Thomsen, Chr.
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Arbejdsmænd, pension. Direktoratet udbeder sig oplysning om, hvem af hospitalets arbejdsmænd, der falder ind under pensionsbestemmelserne. Man svarer: Karl Richter, Erik Eriksen, Marius Olsen, David Eriksen, Jørgen Nielsen, Og Offer Offersen, Chr. Thomsen.

Mpr nr. A095006
Dato : 19240618
Forfatter:Baadh, Marie, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Baadh har tidligere været ansat, men har for en tid arbejdet for Dansk sygeplejeråd i Paris.Hun søger om vikarstillling for sommermånederne dels evt. senere fast ansættelse, der foreligger ingen troskabsformular.

 

Kasse 095

20160714132540_00001.jpg 20160714132540_00002.jpg 20160714132540_00003.jpg 20160714132540_00004.jpg 20160714132540_00005.jpg
20160714132540_00006.jpg 20160714132540_00007.jpg 20160714132540_00008.jpg 20160714132540_00009.jpg 20160714132540_00010.jpg
20160714132540_00011.jpg 20160714132540_00012.jpg 20160714132540_00013.jpg 20160714132540_00014.jpg 20160714132540_00015.jpg
20160714132540_00016.jpg 20160714132540_00017.jpg 20160714132540_00018.jpg 20160714132540_00019.jpg