095- 007-009 - 1924

 

Mpr nr. A095007
Dato : 19240701
Forfatter:Andreassen, Ellen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ellen Andreassen bliver fast ansat.

Mpr nr. A095008
Dato : 19240631
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientfoverførsel. En tvangsindlagt patint, der er farlig for sig selv og som erklærer, at han vil undvige ved førstkommende lejlighed fra Vedsted søges enten placeret på et andet hospital eller der skal indrettes et højere hegn ved Mds, E i Vedsted. Århus svarer, at man kun kan modtage en urolig patient, hvis der samtidig flyttes en patient fra herværende vagtafdeling. Sundhedsstyrelsen anbefaler en forhøjelse af hegnet og en overflytning snarest mulig til et andet hospital.

Mpr nr. A095009
Dato : 19240607
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Lægeattest. Ved ansættelse af faste sygeplejersker eller sygeplejersker på prøve skal skal der afgives en lægeerklæring vedrørende tuberkulose, men man indskærper overfor Dansk Sygeplejeråd at denne også skal omhandle nervesygdomme og sindssyge. Vedlagt et skema der skal følges af den erklærende læge.

 

Kasse 095

20160715091439_00001.jpg 20160715091439_00002.jpg 20160715091439_00003.jpg 20160715091439_00004.jpg 20160715091439_00005.jpg
20160715091439_00006.jpg 20160715091439_00007.jpg 20160715091439_00008.jpg 20160715091439_00009.jpg 20160715091439_00010.jpg