095- 021-024 - 1924

 

Mpr nr. A095021
Dato : 19240524
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Liste over modtagere af medicin blandt personalet og liste over priser for den udleverede medicin indsendt som indberetning til direktoratet.

Mpr nr. A095022
Dato : 19240630
Forfatter:Bech, cand med, vikar Christensen Ingrid cand med, lægekandidat Vuust, P, cand med, vikar
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægekandidat. Det meddeles herved at cand. med. Bech, som i juni måned har stillet vikar, fratræder den 30. ds. og at cand. med. frk. Ingrid Christensen i hans sted er antaget som lægekandidat fra den 1. juli, samt at cand. med. P. Vuust, som har stillet vikar i juni måned tiltræder påny den 1. juli. Desuden en liste over honorarer for ekstra tjeneste i forbindelse med, at en stud. med. har arbejdet som vikar for lægekandidat. En kandidat får 150 kr mdl. og frit ophold.

Mpr nr. A095023
Dato : 19240416
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kontorister, løn. Man meddeler fra indenrigsministeriet, at timelønnede kontorassistenter og kontorister skal have henholdsvis 1 kr 50 øre og 1 kr 25 øre pr. time. Som sygdomsvikarer op til 1,75 kr.

Mpr nr. A095024
Dato : 19241023
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Man skal ikke længere have ministeriets tilladelse til at indlægge ptt. til observation, men dette kan ske ved dom eller ved anklagemyndighedens eller egen anmodning. Observationen skal ske ved det hospital, det pågældende landområde hører under, dog hvis en ptt er særlig farlig eller vel undvige skal det ske på den særlige observationsafdeling i Viborg.

 

Kasse 095

20160715101332_00001.jpg 20160715101332_00002.jpg 20160715101332_00003.jpg 20160715101332_00004.jpg 20160715101332_00005.jpg
20160715101332_00006.jpg 20160715101332_00007.jpg 20160715101332_00008.jpg 20160715101332_00009.jpg 20160715101332_00010.jpg
20160715101332_00011.jpg 20160715101332_00012.jpg 20160715101332_00013.jpg 20160715101332_00014.jpg 20160715101332_00015.jpg
20160715101332_00016.jpg 20160715101332_00017.jpg 20160715101332_00018.jpg 20160715101332_00019.jpg