095- 035-037 - 1924

 

Mpr nr. A095035
Dato : 19240509
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: konomibestyrinde. Direktoratet henleder opmærksomheden på at en sådan plads er ledig ved et sindssygehospital, hvilket man anmoder om, bliver bekendtgjort for personalet.

Mpr nr. A095036
Dato : 19240508
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Snedkervarer. Kontoret for fængselvæsnets arbejdsdrift meddeler at man løber tør for ordrer, hvorfor man søger arbejde for de indsatte hos hospitalerne.

Mpr nr. A095037
Dato : 19240514
Forfatter:Christensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirsten Christensen bliver tjenestemandsansat. Lægeerklæringen er skrevet på fortrykt blanket.

 

Kasse 095

20160715124259_00001.jpg 20160715124259_00002.jpg 20160715124259_00003.jpg 20160715124259_00004.jpg 20160715124259_00005.jpg
20160715124259_00006.jpg 20160715124259_00007.jpg 20160715124259_00008.jpg 20160715124259_00009.jpg 20160715124259_00010.jpg
20160715124259_00011.jpg 20160715124259_00012.jpg 20160715124259_00013.jpg